Heti hírlevél, 2020. március 22.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJÁN

A MKPK rendelkezései A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSÁRÓL JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN itt érhető el. Az Egyházközség közleménye itt olvasható.

Csütörtök este nem Zsolozsma. Mindenki odahaza végezze el. Pénteken NEM lesz keresztúti ájtatosság. Mindenki odahaza végezze el.

Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Betegek gyógyítója, SEGÍTS!

Láttasd meg velünk, hogy a mai helyzet visszafogottságot, türelmet, jószándékot, akaratot, és OTTHON MARADÁST kíván mindnyájunktól. Tisztelettel kérjük a Híveket arra, hogy MARADJANAK OTTHON, és otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). a felmentést kap mindenki, a fertőzés elkerülése céljából. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadták a felmentést. A televízióban vagy online közvetített szentmiséket ajánljuk én is. Igen ajánlatos, hogy használjuk ki a felszabadult időt, az imádságra, és legyen fontos a Szentírás olvasása, a Rózsafüzér imádkozása egyénileg vagy közösen a családban. A közvetített misékben ajánljuk a lelki áldozást, amely az áldozás egyik olyan módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. A lélek és a test próbája ez a nehéz időszak, amikor eldől majd az is, hogy ki hogyan él tovább vagy merre folytatja életének útját. Tartsuk be az előírásokat, és akkor felül tudunk emelkedni ezen a veszedelmen! Most a szeretet tetteire van szükségünk!  Legyen bennünk felelősség azért, mert minden élet érték, és az otthonmaradás által lassítsuk a járvány terjedését, és óvjuk magunkat és az időseinket! Felelősségünk a szeretet kimutatása és megnyilvánítása! Legyen bennünk szeretet, alázat, és kollektív felelősségtudat! Tisztában vagyunk vele, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. A szeretet, a jóakarat az alázat, az ima, és az engedelmesség adjon erőt, bátorságot, és akkor le tudjuk győzni majd a vírust!  NE FÉLJÜNK! Isten megóv, ha mi is akarjuk!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Az MKPK közleménye

 

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

  1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
  1. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).
  1. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.
  1. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.
  1. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).
  1. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
  1. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Heti hírlevél, 2020. március 15.

MA NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA VAN.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

Csütörtökön Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesének lesz az ünnepe.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken 17: 30 órakor kezdődik. A keresztutat az Karitaszcsoport tagjai vezetik.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek, mégis, buzdítjuk a Testvéreket, arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához, március 15 -től – 22 - ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Így tudjuk segíteni a szegény családokat azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Köszönjük a felajánlott adományokat!

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk egy részéről. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak. Technikai száma: 0 0 1 1.

A második 1% százalék felajánlására figyelmükbe ajánljuk a SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTVÁNYT. Technikai száma: 1 9 1 3 6 8 0 2 - 1 - 1 0

A bérmálkozóknak az oktatás: március 22 – én, a jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz itt a templomban.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. március 8.

MA NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA VAN.

Március 10–én, kedden 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről.   A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12.).  A beszélgetés témája: Hová vezet a bűn… Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken 17: 30 órakor kezdődik. A keresztutat az Imacsoport tagjai vezetik.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek, mégis, buzdítjuk a Testvéreket, arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához, március 15 -től – 22 - ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Így tudjuk segíteni a szegény családokat azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Köszönjük a felajánlott adományokat!

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk egy részéről. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak. Technikai száma: 0 0 1 1.

A második 1% százalék felajánlására figyelmükbe ajánljuk a SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTVÁNYT. Technikai száma: 1 9 1 3 6 8 0 2 - 1 - 1 0

A Bérmálkozóknak az oktatás: március 15 – én, a jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a templomban.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. március 1.

MA NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA VAN.

Március 4 – én szerdán: Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúról emlékezünk meg.

Március 4 – én, szerda este: 18: 30 órától TESTÜLETI ÜLÉST tartunk a plébánián. Kérjük a testületi tagok megjelenését!

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken 17: 30 órakor kezdődik.

Az elmúlt vasárnap a szentmiséken a Katolikus Iskolák részére gyűjtöttünk. Összesen: 101 000 Ft lett feladva számukra. Köszönjük a nevükben is az adományokat!

BIBLIAÓRA lesz, március 10 – én (kedden), 17 órától. Helyszín: Hatvany Lajos Múzeum (Hatvan, Kossuth tér 12.) Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Elkészültek a NAGYBÖJTI ELMÉLKEDÉSEK és IGÉK! Dr. Nagy Viola és férje: Zoltán készítették, hálásan köszönjük Nekik!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. február 23.

MA ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP VAN.

Február 24 – én, hétfőn: Szent Mátyás apostolról emlékezünk meg.

Szerdán elkezdődik a nagyböjti idő. Hamvazószerdán szentmise reggel 7 órakor és este 18 órakor lesz.  A nagyböjti idő a bűnbánat jegyében telik. A szent negyven nap alatt péntekenként kötelező hústilalom van, amely vonatkozik a 14. életévüket betöltöttektől mindenkire.  Tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától.

Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjt.  14 éves kortól tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától és 18 – 60. év közötti életkorban tartsuk be a napi háromszori étkezést az egyszeri jóllakással.

A böjti időszak lényege, hogy emlékezzünk Jézus szenvedéseire, és vállaljunk jócselekedeteket. Így engesztelhetjük Istent a magunk és mások bűneiért.

Szerdán és vasárnap a szentmisék végén jelöljük meg a hívek homlokát a megszentelt hamuval, ez is figyelmeztet minket arra, hogy komolyan kell vennünk a bűneink megbánását, mert előbb - utóbb lejár mindegyikünk földi élete.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjt imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken este 17: 30 órakor kezdődik.

A mai vasárnap minden szentmisén a Katolikus Iskolák részére gyűjtünk. Adakozzunk jó szívvel, hogy tudják a keresztény nevelést biztosítani iskoláink.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. február 16.

MA ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP VAN.

Február 22 – én (szombaton): Szent Péter apostol székfoglalásáról, emlékezünk meg.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 2 hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

A jövő vasárnap minden szentmisén a katolikus iskolák részére gyűjtünk.  Adakozzunk jó szívvel, hogy tudják a keresztény nevelést biztosítani Iskoláink!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. február 2.

MA URUNK BEMUTATÁSÁNAK (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) ÜNNEPE VAN.

Február 3-án (hétfőn): Szent Balázs püspökről, 5 – én (szerdán): Szent Ágota szűz és vértanúról, 6 – án (csütörtökön): Miki Szent Pálról, és a Japán Vértanútársairól emlékezünk meg.

Február 5 – én szerda este 6 órától TESTÜLETI ÜLÉS lesz a plébánián. Az ülés témája: a 2019. évi számadás és a 2020. évi költségvetés megbeszélése. Kérjük a testületi tagok megjelenését!

A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra (NEK 2020) való felkészülés jegyében Fábry Kornél atya, február 5 - én, szerdán 17 órától előadást tart Újhatvanban a Plébánián a környék lelkipásztorainak és munkatársaiknak. Szeretettel várja a papokat és munkatársaikat.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 4. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke. Vegyünk részt a szentmisén, és végezzük el a szentgyónásunkat. Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

Hétfőn, Szent Balázs püspök ünnepén, és majd a következő vasárnapi szentmisék végén lehet részesülni Balázs áldásban!

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANGI BÁLT előkészítették, megrendezték. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek! Ez az összejövetel is szép jele volt, a közösségünk megmaradásának, összekovácsolódásának. A gondjainkban, bajainkban az együttlét öröme volt az, amely megmutatta, nem vagyunk egyedül. Tudtunk örülni egymásnak.

Február 11 – én kedden, este 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: „Erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas ereje által!” ( Ef 6.10 – 12) Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. február 9.

MA ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP VAN.

Február 10-én (hétfőn): SZENT SKOLASZTIKÁRÓL, 11 – én (kedden): Szűz Mária lourdesi megjelenéséről, 14 - én (pénteken): Szent Cirill és Metódról, Európa társvédőszentjeiről emlékezünk meg.

Csütörtök este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1.hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Február 5 – én megtartottuk a TESTÜLETI ÜLÉST. A testület elfogadta a 2019. évi számadást és jóváhagyta a 2020. évi költségvetést. A számadás és a költségvetés megtekinthető a plébánián.

Hétfőn volt Szent Balázs püspök ünnepe, de a mai vasárnap is, a szentmisék végén lehet részesülni Balázs áldásban!

Február 11 – én kedden, este 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: „Erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas ereje által!” ( Ef 6.10 – 12) Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. január 26.

MA ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP VAN.

Január 28 – án (kedden): Aquinói Szent Tamásról, 31 – én (pénteken): Bosco Szent Jánosról, február 2 – án vasárnap: Urunk bemutatásáról emlékezik meg az Egyház.

Január 27 – én, hétfőn 17 órától – 18 óráig a Szent Mónika Imaközösség imaórája lesz, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtök este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 3. hét zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

Február 1 - én szombaton 18 órától - éjfélig Egyházközségi farsangi bált tartunk, a Grassalkovich - kastély udvarán álló Nagy Endre Rendezvényteremben.  Jelmezversenyt is rendezünk!  Lesz még játszóház, és persze tombola is. A tombolához nyeremények felajánlását várjuk!  Az adományokat, a plébánia irodájában lehet leadni, legkésőbb január 27 – ig hétfőig, vagy február 1 - én szombat este Ádám Éva szervező asszonynak! ( Nem kell feltétlenül vásárolni, nézzünk szét otthon a lakásban!)  A talpalávalót Kepes Iván testületi tagunk szolgáltatja. Jól bevált szokás szerint az ételről, italról mindenki ízlésének megfelelően gondoskodjék, hozzon magával, de gondoljunk azokra is, akik nem tudnak hozni magukkal. Lesz majd egy közös asztal, és aki tud, tegyen majd erre a közös asztalra abból, amit szán a közösbe.  Belépőjegyek nincsenek!  Szeretettel várjuk a szülőket, testvéreket, nagyszülőket, tanárokat és kedves mindnyájukat!

Jövő vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a 9 órai szentmisén lesz a gyertyaszentelés, és az első áldozók, bérmálkozók bemutatása, fogadalom tétele.  Gyertyát mindenki hozzon magával!

Február 5 – én szerdán, este 18 órakor TESTÜLETI ÜLÉS lesz a plébánián. Az ülés témája: a 2019. évi számadás és a 2020. évi költségvetés megbeszélése. Kérjük a Testületi Tagok megjelenését!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. január 19.

MA ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP VAN. A mai nap kezdődik az ÖKUMENIKUS IMAHÉT.

Január 20-án (hétfőn): Szent Sebestyén ünnepe, városunk fogadalmi napja lesz. 21–én (kedden) Szent Ágnesről, 22 –én (szerdán): Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról, 24 – én (pénteken): Szalézi Szent Ferenc püspökről, 25 – én Szent Pál apostol megtéréséről emlékezik meg az Egyház.

Január 20 – án, hétfőn tartjuk Szent Sebestyén ünnepét, városunk fogadalmi napját és ekkor emlékezünk meg Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökről is.   Ezen a napon délelőtt 10 órakor lesz az ünnepi szentmise Palya János turai plébános úr celebrálásával.

Január 19 – én, kezdődik az ÖKUMENIKUS IMAHÉT. A közös Ökumenikus összejövetelünk: 2020. január 22. – én , (szerda) este 18 órakor lesz a BELVÁROSI TEMPLOMBAN.  Szeretettel várjuk a Híveket!

Csütörtökön este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 2. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Február 1 - én szombaton 18 órától - éjfélig Egyházközségi farsangi bált tartunk, a Grassalkovich - kastély udvarán álló Nagy Endre Rendezvényteremben.  Jelmezversenyt is rendezünk!  Lesz még játszóház, és persze tombola is. A tombolához nyeremények felajánlását várjuk!  Az adományokat, a plébánia irodájában lehet leadni, legkésőbb január 27 – ig hétfőig, vagy február 1 - én szombat este Ádám Éva szervező asszonynak! ( Nem kell feltétlenül vásárolni, nézzünk szét otthon a lakásban!)  A talpalávalót Kepes Iván testületi tagunk szolgáltatja. Jól bevált szokás szerint az ételről, italról mindenki ízlésének megfelelően gondoskodjék, hozzon magával, de gondoljunk azokra is, akik nem tudnak hozni magukkal. Lesz majd egy közös asztal, és aki tud, tegyen majd erre a közös asztalra abból, amit szán a közösbe.  Belépőjegyek nincsenek!  Szeretettel várjuk a szülőket, testvéreket, nagyszülőket, tanárokat és kedves mindnyájukat!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!