Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

2013. február 28-án az esperesi kerület plébánosai, papjai, egyháztanács-tagok és az érdeklődők az Ady Endre Könyvtárban találkoztak, hogy közösen gondolkodjanak az egyházmegye életéről. Ott volt Varga Lajos segédpüspök úr, Molnár Zsolt irodaigazgató, Borbáth Gábor EKIF főigazgató. A megjelenteket Baffi István kerületi esperes köszöntötte. A beszégetés központi témája az egyházi iskolák, a plébániák és az esperesi kerületekben levő egyházközségek együttműkődési formái voltak.

Egyetértés alakult ki abban, hogy erősíteni kell az iskolák és a plébániak kapcsolatait, át kell gondolni a plébániavezetők képzését, a plébánosok munkájának fókuszában egyre inkább a közösség építésnek kell állnia.

A beszélgetés lezárása után pár perccel mondott le hivatalosan XVI.Benedek pápa, ezért a jelenlevők énekükkel és imájukkal  fejezték ki hálájukat és ajánlották a leköszönt pápát Isten kegyelmébe.

Az eseményen készült képek itt tekinthetők meg!

­