A templom megáldó imája

Elhangzott 2014. szeptember 28-án, a templomot megáldotta Dr. Beer Miklós püspök atya.

 

 

Kedves Testvérek!  Isten kegyelméből megújult ez a templom. Isten áldja meg a támogatókat, az adományozókat, és mindenki kezének munkáját.

Könyörögjünk!

Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és betöltesz mindent, kérünk, lakozzál közöttünk ebben a hajlékban is.

Áldd meg kezünk munkáját, használd fel kegyelmed adására ezt a templomot és mindazt, ami benne van.

Az evangélium hallásakor nyisd meg a közösség fülét és szívét. Teremtsd benne újjá a te gyermekeidet az új élet vizével, tápláld őket a mennyből alászállt kenyérrel és tisztítsd meg őket az újszövetség vérével.

Tekints kegyelmesen mindazokra, akik téged keresnek ezen a helyen. Szánd meg azt, aki élete terhét teszi le előtted.

Szenteld meg azt, aki szíve örömét tárja eléd, és emeld fel az elesettet.

Légy ereje a gyengének, támasza a botladozónak.

Bocsásd meg bűnét annak, aki hozzád tér, és ajándékozd meg azt, aki áldásodat kéri.

Hallgass meg mindenkit, aki hozzád kiált ezen a szent helyen.

Gyűjtsd össze benne a te népedet nemzedékről nemzedékre, és szenteld meg a te Lelkeddel.

Igéd és szentségeid által munkáld megtérésünket!

Istenünk add, hogy áldás legyen ezen a szent hajlékon, Krisztus közösségén nemzedékről nemzedékre.

Lelkeddel teremts újjá bennünket, és add, hogy e szent hajlék segítsen abban is, hogy egykor színről színre láthassunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön - örökké. Ámen.