A plébánia megáldó imája

Elhangzott 2014. szeptember 28-án, a plébániát megáldotta Dr. Beer Miklós püspök atya

 

 

Testvérek!

Isten kegyelméből megújult ez a Plébánia.

Isten áldja meg a támogatókat, az adományozókat, és mindenki kezének munkáját.

Könyörögjünk! Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és betöltesz mindent, kérünk, áldd meg ezt a plébániát.

Hallgass meg mindenkit, aki bejön - e helyre, - vagy - e helyen él.

Ez a plébánia legyen a szeretet háza. Istenünk, aki - e plébánián él, vagy ide bejön, azoknak adj meg mindent, amire szüksége van: a kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszívűnek szeretetet, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, a békétleneknek – békességet, és a szomorkodónak vigasztalást, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön - örökké. Ámen