Jelenleg is tart templomunk felújítása

A 2014. évben folytatódott templomunk belső felújítási munkálatairól és az újabb, nem várt feladatokról szeretnék tájékoztatást adni.

 

Kedves Testvérek!

Karácsony előtt, az újságunkban és az internetes honlapunkon közölt „megkezdődött a templomunk belső felújítása” írásban már tudomást szerezhettek a munkálatokról, és a honlapunkra feltett képeken is láthatták, láthatják a munkálatokat.

2008- ban már a művészeti, restaurátori munkálatok kezdődtek el templomunkban. Az engedélyezési szakasz során festő restaurátor szakemberek kutatták végig a hajó és a szentély falatit, boltozatát. Ennek nyomait láthattuk már 4 éven át. A kutatás célja az volt, hogy feltárjuk a templom építése (1757) óta a falakra került rétegeket és az eredeti festés alapján legyenek helyreállítva a felületek. A kutatás alapján egyértelműen kimutatható, hogy az eredeti festés a mostaninál egy sokkal világosabb tónusú, élénkebb színezetű volt. Ezek alapján engedélyezte a HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁS! HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA, templomunk festését.

Interjú a Hatvan TV-ben:

 

Most a 2014. évben folytatódott templomunk belső felújítási munkálatairól és az újabb, nem várt feladatokról szeretnék tájékoztatást adni.

Emlékeztetőül idézek az újságcikkből: „Az előző években, több pályázatot is írtunk, adtunk be, sajnos ezeken nem nyertünk támogatást. A beadott két pályázaton sikerült nyerni. A pályázathoz kellett Szabó Zsolt polgármester, országgyűlési képviselő úr támogatása is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatain nyert támogatások a templomunk villanyszerelési, és templomunk hajójának, szentélyének festési munkálataira kaptuk: 

1.                  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

„Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházásokra”kiírt pályázat,

Grassalkovich hagyaték nemzetmegtartó szerepének lelki, szellemi megújulása, egyházi műemlék kapcsán célra, pályázott az Egyházközségünk és az 

EGYH - EOR – 13 - 0204 számon nyilvántartásba vett pályázatán, nyertünk támogatást:5.000.000 Ft azaz:Ötmillió forint

2.                  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatására kiírt pályázat,

 „Szent Adalbert Plébániatemplom belső felújítása” céljára,pályázott az Plébániánk és az 

EGYH - KCP – 13 – P - 0014 számon nyilvántartásba vett pályázatán , nyertünk támogatást: 15.000.000 Ft azaz:Tizenötmillió forint

A Képviselőtestületünk a három árajánlatot tevő cég közül a Főnix Múzsart  Kft. - ét választotta. Így, megkezdődhetett közösségi életünk központi épületének belső felújítása. Erről értesültek már a templomi hirdetésekből. A templom egészében, a felújítás alatt, szombaton és vasárnap is lesznek szentmisék, ahogyan azt az elmúlt szombatokon, vasárnapokon már tapasztalták. Hétköznap reggel pedig csak a szentélyben lesznek a szentmisék. Ennek oka az, hogy a felújítás a templomhajó terét, falait, és elektromos hálózatát oly mértékben és egymással összefüggésben érinti, hogy az a hétköznapi használatot teljes mértékben megakadályozza. De nézzük, melyek azok a munkálatok, amelyek során a templom belülről teljesen megújul.

Ezeket a tevékenységeket alapvetően két folyamatra oszthatjuk.

Az első folyamat:Jelenleg, a templomhajó és a szentély villanyszerelése, (a párkányokról korszerű lámpatestek világítják majd meg a boltozatot, melyről a fény visszaverődve betölti majd a templom egész belső terét). Az eredeti falikarokat szereljük vissza, sőt még egy, a mennyezetről lelógó facsillár is fel lesz szerelve a templomhajó középső részében. A templom festését egy mésznél drágább antikmész alapú festékkel csináltatjuk meg, azzal a reménységgel, hogy szépsége és tartóssága több generáció örömét fogja szolgálni. Most még folyik a templomunk villanyszerelése, és a templomhajó festés előtti falfelületeinek tisztítása, vakolása. Ezeket azért kell letisztítani, mert enyves és olajfestékkel lett előzőleg lefestve, így csak e falfelületek tisztítása után történhet meg az újra festés.  Erre kaptuk AZ ENGEDÉLYT ÉS A PÁLYÁZATI PÉNZEKET. „

 

A mostani folyamatok:

3.                  Emberi Erőforrások Minisztériumához 

2013. november 11 – én,az Egyházközségünk újra pályázatot adott be.

Ezen a harmadik beadott pályázaton,   EGYH-EOR-14-0871  azonosító számún, a  hatvani Szent Adalbert templombelső tereinek felújítása című  támogatási igénye alapján ,4.000.000 Ft  azaz: Négymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

 

2014–ben is, az ütemterv szerint folytatódik a villanyszerelés, a festés és kezdődnek majd, a szentély munkálatai, a szentély festése.  

Ezekre a munkálatokra a három támogatás úgy tűnik elég lesz.

A hívektől kapott adományok: 10.301.000 Ft., pedig úgy tűnik elég lesz az összes fa ablak felújítására, javítására, üvegezésre, a meglévő – kopott - aranyozás újra aranyozására, a faszobrok restaurálására , a restaurátori felügyeletre, és amennyiben kapunk engedélyt, az új ( új mészkőlap burkolatra)  járólapokra is. 

Ezek a munkák és anyagköltségek, az árajánlat szerint, összesen bruttó: 37.770.383 Ft, ebből kell még fizetni az APEH felé a 27 % ÁFA- t is.

Templomunk műemlék, ezért védettség alatt áll. Ennek köszönhetően minden munkálatra terveket kellett, kell készítetni, majd engedélyeztetni. Sajnos ezekért fizetni kellett, és még kell fizetni. A munkálatokat kellő körültekintéssel, régészeti szakfelügyelet, műszaki ellenőr, statikus segítségével kell végezni.

Az első pillanat, amikor már egy szépen kifestett templombelsőt láthatunk ez várható a szentéllyel együtt, 2014. szeptember 12 - re várható.

Az újságban leírtakhoz képest, a változás az, hogy szeptember 28–án vasárnap de. 10 órakor lesz a bérmálással egybekötve, felszentelve templomunk, és reményem szerint a plébánia is.

Köszönetet mondok mindenkinek, akik fizikai munkájukkal, imáikkal, önzetlen anyagi támogatással eddig is és ezután is segítik Egyházközségünk, és az egyházi épületeink fenntartását, fennmaradását.

Az alkalmat megragadva felhívom a Testvérek figyelmét az adakozásra, mert a szentély freskóinak restaurálására, felújítására, az új freskó képekre (a hét szentség, Szt. Erzsébet, és Boldog Meszlényi Zoltán) már nem lesz elég a hívektől eddig kapott anyagi segítség. Az egész napos áramfogyasztás számláira, már nem is merek gondolni, hisz a munkálatok miatt, egész nap, sőt késő éjszakáig égnek a villanyok és a reflektorok.

Tudom, hogy sok a jó ember van, aki kész az imént felsorolt munkák közül valamelyiket támogatni. Kérjük a Testvérek anyagi segítségét!

Bankunk: Ahová lehet utalni, vagy befizetni, személyesen, vagy átutalással a TEMPLOMUNK FESTÉSÉRE: K&H Bank ZRt. Hatvan.

Egyházközségünk számlaszáma:HATVAN-BELVÁROSI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG

10403538 - 35314806 – 00000000

Kérjük, a közleményre írják rá: „templom felújítás”. Befizetni lehet még a plébánia irodában is.

Isten áldását kérve, kívánom, hogy mind többen járjunk templomunkba, gyermekeket is hozva. Bárcsak több keresztelés lenne, több esküvő köttetne Isten előtt, s így növekedhetne az elkötelezett és boldog családok száma Egyházközségünkben.

Köszönetem mellett, Isten áldását, boldogságot, jó egészséget,

KÍVÁNOK KEDVES MINDNYÁJUKNAK ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK!

Hatvan, 2014. február 6.     

Koza József prépost, plébános