Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

MA évközi 10. vasárnap van.  ÚJ! A prédikáció ITT olvasható!

HÉTFŐN délután 16 órától HATVAN ÉS PRÉPOSTSÁGA‑ A város története az Árpád-kortól a II. világháborúig című kiállítás megnyitója lesz a Hatvany Lajos Múzeumban, (Hatvan, Kossuth tér 12.) A kiállítást megnyitja: Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr.

Szintén HÉTFŐN este 18 órától az Ady Endre Könyvtárban (a cukorgyárnál) „Szeressetek, ott ahol gyűlölnek” című könyvét bemutatja  Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr. A Püspök úr, a tőle megszokott nyíltsággal beszél a paphiányról, a válásról, a szentgyónásról, emberi kapcsolatainkban elkövetett visszatérő hibáinkról. Szól a betegséggel küzdők fájdalmáról, a halálról, az eutanáziáról, az imádság fontosságáról, és felidézi élete meghatározó, személyes élményeit, találkozásait is. Válaszol arra a kérdésre is, miért érzi közel magához Ferenc pápát és Assisi Szent Ferencet – akinek imájából a könyv címét is kölcsönözte.
A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható lesz.

Ma ÚRNAPJA van, Jézus szent Testének és Vérének az ünnepe.

JÚNIUS 1 – én szerdán SZENT JUSZTIN VÉRTANÚRÓL, 3 – án pénteken: Jézus Szent Szívéről emlékezünk meg.

Ma a Szentlélek eljövetelének ünnepe, azaz Pünkösd van.

Május hónapban minden hétköznap este 18:30 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig este 17:30 órakor kezdődik a litánia

Csütörtök este 18 órától Májusi litániát tartunk, majd SZENTMISE lesz.

Május 21-én  (szombaton) 10 órától lesz a másnap első áldozók gyóntatása. 11 órától pedig gyóntatjuk a a szülőket, családtagokat, keresztszülőket.

Május 22-én  az 5-ös és Kodály iskolások első áldozása lesz.  A szentmise 9 órakor kezdődik itt a templomban.

MA SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP VAN.

A JÖVŐ VASÁRNAP ÚRNAPJA, Jézus szent Testének és Vérének lesz az ünnepe. Az ünnepi szentmise de. 9 órakor kezdődik, majd körmenet lesz. A11 órai szentmise a körmenet miatt elmarad! Az úrnapi körmenet a szokott útvonalon fog elhaladni. Az első oltárt a képviselőtestüket és családtagjaik készítik, a másodikat az énekkar, a harmadikat a hittanos gyermekek és szüleik, a negyediket az imacsoport tagjai készítsék el.  Kérjük az elmúlt évek elsőáldozóit, minden lányt, a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt, hogy gyűjtsenek virágszirmokat, amit szórni fognak az Oltáriszentség előtt. Kérjük a fiúkat is, hogy jöjjenek majd be a sekrestyébe és vegyék fel az első áldozási albát, és ők így jönnek a ministránsokkal együtt.  Aki szereti Jézust, vegyen részt az Úrnapi ünnepen, körmeneten.

Hétfőn, május 23-án este 19 órától RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS lesz a plébánián. Kérjük a Testületi Tagok megjelenését!

Ma Urunk Mennybemenetelének van az ünnepe.

Május 11-én, szerdán Boldog Salkaházi Sáráról, 13 –án pénteken, Szűz Mária FATIMAI jelenéséről emlékezünk meg. 15 – én Pünkösd vasárnap lesz.

­