MA ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP VAN.

November elsején Mindenszentekről, 2-án (csütörtökön) a Halottakról emlékezik meg az Egyház.

November 1 - én (szerdán) Mindenszentek napján, a szentmisék 7 órakor és este 18 órakor lesznek. Az esti szentmise után emlékezünk meg a Halottakról.

November 2 – án (csütörtökön), Halottak napja lesz. Szentmisék 7 órakor és 7: 30 órakor lesznek. Délelőtt 10: 30 órakor Halottak napi megemlékezést tartunk a temetőben, majd síremlékeket szentelünk.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, nov. 1 – 8–ig, minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, tiszta lelki állapot, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Akik Mindenszentek napján déltől – halottak napján éjfélig meglátogatnak egy templomot, kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozzanak el.

Pénteken lesz a hónap első pénteke.  Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért. Vegyünk rész a szentmisén és végezzük el a havi szentgyónásunkat!

Az elmúlt vasárnap  a perselyadományokat a missziók megsegítésére gyűjtöttük. Összesen 101 000 Ft lett feladva.  Köszönjük a testvérek nagylelkű adakozását!

November 7 – én kedden este 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.). A beszélgetés témája: Elég felkészültek vagyunk-e a holnapunkra?

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

­