Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

MA SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA VAN.

December 31 –én hétfőn, Szilveszter napja, az év utolsó napja lesz. Szentmise este 18:00 órakor lesz. Az év utolsó napján is adjunk hálát Istennek! A szentmisén éves beszámoló lesz, majd a szentáldozás után, TE DEUM énekkel adunk hálát Istennek a 2018. évért.

Január 1 – én Újév első napján, a Béke Világnapján, Szűz Mária Isten Anyjáról emlékezünk meg. Délután 17 órától 17: 45 óráig SZENTSÉGIMÁDÁST tart az IMACSOPORT.

Január 2–án szerdán NAGY SZENT VAZULRÓL és NAZIANZI SZENT GERGELYRŐL emlékezik meg az egyház.

Csütörtökön este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁS lesz és ZSOLOZSMA imádkozás lesz a KARÁCSONYI imafüzetből, majd SZENTMISÉT tartunk.  Imádkozzunk együtt!

MA ADVENT 4. VASÁRNAPJA VAN.

A mai vasárnap minden szentmisén templomunk karácsonyi díszítésére kérjük a perselyadományokat!

December 24– én hétfőn, reggel nem lesz szentmise! Délután 15 órakor PÁSZTORJÁTÉK lesz a templomban, melyre szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat, szülőket, nagyszülőket és minden kedves Testvérünket!

Éjjel 23:30 órától KARÁCSONYI KÉSZÜLET, ÁHÍTAT lesz az ÉNEKKARUNK közreműködésével. Éjfélkor ÜNNEPI SZENTMISE lesz Jézus születésének tiszteletére.

KEDDEN, KARÁCSONY SZENT NAPJÁN és másnapján, SZERDÁN, Szent István diakónus ünnepén, a vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék. Reggel 7 órakor, délelőtt 9 és 11 órakor és este 18 órakor.

December 27 – én, csütörtökön, Szent János apostol evangélista ünnepén este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁS lesz, ZSOLOZSMÁT IMÁDKOZUNK (a KARÁCSONYI ZSOLOZSMA imafüzetéből), majd SZENTMISÉT tartunk. 

MA ADVENT 3. VASÁRNAPJA VAN.

Adventben hétköznapokon reggel 6 órakor tartjuk a rorate szentmiséket. Szombaton reggel nincs hajnali szentmise, csak este 18 órakor.

December 18–ig tartós élelmiszereket gyűjtünk. Az adományokat a templom sekrestyéjében, vagy a plébánia irodán lehet leadni.  Ezzel a konkrét cselekedeteddel is kimutathatjuk a szeretetünket Isten és szegény embertársaink felé. Az így összegyűlt élelmiszer csomagokat, a Karitász csoport ossza majd szét karácsony előtt a rászorulóknak! „Adj egy kis csomag szeretetet”

A bejelentett betegek karácsonyi gyóntatására december 17–én HÉTFŐN, de. 10 órától kerül sor. Aki szeretné még bejelenteni beteg hozzátartozóját, az megteheti a sekrestyében, vagy a plébánia irodán.

A LELKI NAP december 19 – én SZERDA este 18 órakor lesz. Kérjük az ifjúságot és a felnőtteket, hogy jöjjenek el erre a Lelki napra. Akik nem végzik el a Lelki napon a szentgyónásuk, azok találjanak megfelelő időt a szentmisék előtt, és végezzék el szentgyónásukat!

MA ADVENT 2. VASÁRNAPJA VAN.

December 13 –án (csütörtökön) Szent Lúcia szűz és vértanúról, 14 – én (pénteken) Keresztes Szent Jánosról emlékezik meg az egyház.

Adventben hétköznapokon reggel 6 órakor tartjuk a rorate szentmiséket. Szombaton reggel nincs hajnali szentmise, csak este 18 órakor.

December 10 – én, hétfőn kezdődik a Szent Család kilenced. Az első Szent Család imaórát közösen tartják a hívek itt a templomban du. 17 órától – 18 óráig. A többi napokon mindig más családnál végzik a kilencedet a hívek.

December 11 – én, kedden este 17 BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12).  A beszélgetés témája: AZ ISTEN SZERET BENNÜNKET…

MA ADVENT 1. VASÁRNAPJA VAN.

December 6 – án (csütörtökön) Szent Miklós püspökről, 7 – én (pénteken) Szent Ambrus püspökről emlékezik meg az egyház. December 8 - án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának lesz az ünnepe.

Hétfőtől elkezdődnek az adventi roráté (hajnali) szentmisék. Hétköznapokon reggel 6 órakor lesznek a rorate szentmisék. Szombaton reggel nincs szentmise, csak este 18 órakor. Vasárnap reggel 7 órakor. de. 9 és 11 órakor, és este 18 órakor.

A Galgamenti Nagyboldogasszony Közösség következő ifjúsági találkozója Új – Hatvanban lesz, 2018. december 8.  – án. Délelőtt 9 órakor kezdődik és az esti Közbenjáró imádsággal 19: 15 órakor fejeződik be. Szeretettel várják az ifjúságot! Helyszín: Széchenyi István Gimnázium és Szakgimnázium, Hatvan, Bajcsy Zs.u. 6.

­