Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

MA SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA VAN. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele (A megfogant élet védelme címmel) ITT olvasható!

December 31 – én kedden, Szilveszter napja, az év utolsó napja lesz. Szentmise este 18 órakor lesz.  Az év utolsó napján is adjunk hálát Istennek! A szentmisén éves beszámoló lesz, majd a szentáldozás után TE DEUM énekkel adunk hálát Istennek a 2019. évért.

Január 1 – én, az Újév első napján, Szűz Mária Isten Anyjáról emlékezünk meg. Szentmisék reggel 7 órakor, délelőtt 9 és 11 órakor és este 18 órakor lesznek.

Január 1 – én, délután 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tart az IMACSOPORT.

MA ADVENT 4. VASÁRNAPJA VAN.

A mai vasárnap minden szentmisén, templomunk karácsonyi díszítésére kérjük a perselyadományokat!

December 24 – én kedden reggel már nem lesz szentmise!  Délután 15 órakor PÁSZTORJÁTÉK lesz a templomban, melyre szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat, szülőket, nagyszülőket és minden kedves testvérünket!

Éjjel 23:30 órától KARÁCSONYI KÉSZÜLET, ÁHÍTAT lesz az ÉNEKKARUNK szolgálatával. Éjfélkor ÜNNEPI SZENTMISE lesz Jézus születésének tiszteletére.

SZERDÁN, KARÁCSONY SZENT NAPJÁN és másnapján (csütörtökön), Szt. István diakónus VÉRTANÚ ünnepén a vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék. Reggel 7 órakor, de. 9 és 11 órakor és este 18 órakor.

MA ADVENT 3. VASÁRNAPJA VAN.

Ma délután 16 órakor a Grassalkovich Énekegyüttes karácsony előtti, adventi hangversenye lesz templomunkban, melyre szeretettel várjuk a Testvéreket!  A koncert után, advent  harmadik  gyertyájának meggyújtása  lesz  a Főtéren.

Adventben, hétköznapokon reggel 6 órakor tartjuk a rorate szentmiséket. Szombaton reggel nincs hajnali szentmise, csak este: 18 órakor.

A bejelentett betegek karácsonyi gyóntatására december 18 – án SZERDÁN, de. 10 órától kerül sor.  Aki szeretné még bejelenteni beteg hozzátartozóját, az megteheti a sekrestyében, vagy a plébánia irodán.

A LELKI NAP december 20 – án (PÉNTEKEN) este 18 órakor lesz. Kérjük az ifjúságot és a felnőtteket, hogy jöjjenek el erre a Lelki napra. Akik nem végzik el a Lelki napon a szentgyónásuk, azok találjanak megfelelő időt a szentmisék előtt, és végezzék el szentgyónásukat!

MA ADVENT 2. VASÁRNAPJA VAN.

9 – én hétfőn: Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásáról, 13 – án pénteken: Szent Lúcia szűz és vértanúról emlékezik meg az egyház.

Hétköznapokon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali, rorate szentmisék.   Szombaton reggel nincs szentmise, csak este 18 órakor. Vasárnap a szokásos rendben reggel 7 órakor, de. 9 és 11 órakor és este 18 órakor.

December 10 – én kedden 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.)  A beszélgetés témája: AZ ISTEN TERVEI MINDIG MEGVALÓSULNAK…

December 11 – én szerdán, kezdődik a Szent Család kilenced.  Az első Szent Család imaórát közösen tartják a hívek a templomban du. 17 órától – 18 óráig. A többi napokon mindig más családnál végzik a kilencedet a hívek.

Ma Advent 1. vasárnapja van.

Dec. 3 – án kedden: Xavéri Szent Ferenc áldozópapról, 6 – án (pénteken) Szent Miklós püspökről emlékezik meg az Egyház.

Hétfővel elkezdődnek az adventi Roráté (másnéven a hajnali) szentmisék. Hétköznapokon reggel 6 órakor lesznek a rorate szentmisék.   Szombaton reggel nincs szentmise, csak este 18 órakor. Vasárnap a szokásos rendben reggel 7 órakor, de. 9 és 11 órakor és este 18 órakor.

 December 10 – én kedden 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.)  A beszélgetés témája: AZ ISTEN TERVEI MINDIG MEGVALÓSULNAK…

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP. KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, a mai vasárnap, Krisztus Király vasárnapján, az Imacsoport vezetésével Szentségimádást tartunk du. 17 órától – 17: 45 óráig.

November 30 – án, szombaton SZENT ANDRÁS APOSTOLNAK lesz az ünnepe.

November 27 – én, szerda este 17 órától – 17: 45 óráig Szent Mónika Imaórát tart az Imacsoport.

Leizen-Mayer Sándor: Árpád-házi Szent Erzsébet  (1882 előtt, Magyar Nemzeti Galéria)

MA ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP VAN.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2019-ben

Marton Zsolt püspök úr, a Hatvan–Belvárosi Plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki Gedeon József nyugdíjas plébános urat, 2019. nov. 1 – jével. Fogadjuk őt szeretettel, és imádkozzunk érte!

November 19 – én (kedden) ÁRPÁD – HÁZI SZENT ERZSÉBETRŐL, november 21 – én, csütörtökön SZŰZ MÁRIA bemutatásának ünnepéről, november 22 – én (pénteken) SZENT CECÍLIÁRÓL emlékezünk meg.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁS, ZSOLOZSMA lesz, az 1. hét ZSOLOZSMÁJÁT imádkozzuk, majd SZENTMISÉT tartunk.

MA ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP VAN.

November 11 – én, hétfőn SZENT MÁRTON PÜSPÖKRŐL, 12 – én, kedden Szent Jozafát püspök vértanúról emlékezünk meg.

November 13 – án, szerdán este 17 órától - 17:45 óráig FATIMAI IMAÓRA LESZ, melyet az Imacsoport vezet.

Csütörtökön este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁS, ZSOLOZSMA lesz.  A 4. hét ZSOLOZSMÁJÁT imádkozzuk, majd SZENTMISÉT tartunk.

MA ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP VAN.

November 4-én (hétfőn) Borromeo Szent Károly püspökről, 5 – én (kedden) Szent Imre hercegről, 9 – én (szombaton) a lateráni bazilika felszenteléséről emlékezik meg az Egyház.

November 5 – én kedden, este 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: Milyen a jó, és a helyes ima.

Csütörtök este 17:30 órától SZENTSÉGIMÁDÁS, ZSOLOZSMA lesz (a 3. hét ZSOLOZSMÁJÁT imádkozzuk), majd SZENTMISÉT tartunk.

MA ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP VAN.

Október 28 – án, hétfőn, Szent Simon és Júdás Tádé apostolokról, november 1-én (pénteken) Mindenszentekről, 2-án a halottakról emlékezik meg az egyház.

Október hónapból még négy nap van. Csütörtök este fél 6 órától végezzük, a hónap utolsó közös Rózsafüzér imádságunkat. Köszönjük a hívek közös imáját!

Október 28 – án, 18 órától a Hatvany Lajos Múzeum Könyvtártermében  Marosán Csabát, a Kolozsvári Állami Magyar Színház fiatal művészét hallhatjuk. Előadásának címe: „Humor az irodalomban”.

November 1 - én pénteken lesz Mindenszentek napja. Szentmisék 7 órakor és 18 órakor lesznek. Az esti szentmise után emlékezünk meg a halottakról.

November 2 – án szombaton, Halottak napján, szentmisék 7 órakor és este 18 órakor lesznek. Délelőtt 10:30 órakor Halottak napi megemlékezést tartunk a temetőben, majd síremlékeket szentelünk.

MA ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP, MISSZIÓS VASÁRNAP VAN. Ferenc pápa missziós vasárnapi üzenete>>>

A mai vasárnap, a szentmisék perselyadományait a missziók megsegítésére gyűjtjük  és küldjük el. Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkű támogatását.

Október 22 – én, kedden, Szent II. János Pál pápáról, október 23 –án, szerdán: Kapisztrán Szent Jánosról, 25 – én, pénteken: Szent Mór püspökről emlékezünk meg.

Október hónapban minden este fél 6 órától kezdődik a Rózsafüzér. Ebben a hónapban még nagyobb áhítattal végezzük a Rózsafüzér imádságunkat.

Csütörtökön este 17: 30 órától RÓZSAFŰZÉRT imádkozzuk, majd SZENTMISÉT tartunk.

2019. október 13.

MA ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP VAN.

Október 15 – én, kedden, AVILAI SZENT TERÉZRŐL, 16 – án, szerdán: SZENT HEDVIGRŐL és ALACOQUE SZENT MARGITRÓL, 17 – én, csütörtökön: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁCRÓL, 18 – án, pénteken: SZENT LUKÁCS evangélistáról emlékezünk meg.

Október hónapban minden este fél 6 órakor kezdődik a Rózsafüzér. Ebben a hónapban még nagyobb áhítattal végezzük a Rózsafüzér imádságunkat.

Csütörtök este 17:30 órától a RÓZSAFŰZÉRT imádkozzuk, majd SZENTMISÉT tartunk.

­