Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

MA ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP VAN.

Július 15 – én (hétfőn) Szent Bonaventura püspökről, 16 –án (kedden): Kármel- hegyi Boldogasszonyról, 18 – án, csütörtökön Szent Hedvig királynőről emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 3. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

2019. július 12-én Őszentsége Ferenc pápa Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki. Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten. Általános iskola után, középiskolai tanulmányokra a kecskeméti Piarista Gimnáziumba került. 1988-ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmányait 1992-ben kezdte Veszprémben, majd a váci püspök Győrbe küldte. Ezután Budapestre került, a Központi Papnevelő Intézetbe. 1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 1998. június 20-án szentelték pappá Vácott a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspökké szentelési mise 2019. augusztus 24-én 10 órakor lesz a váci Székesegyházban. A szertartást Erdő Péter bíboros, Michael Blume apostoli nuncius és Beer Miklós püspök végzi  majd!

 

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

 

 

MA ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP VAN. 

Július 11-én, csütörtökön: SZENT BENEDEK APÁTRÓL emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 2. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP VAN.

Minden évben megtartjuk a péterfillérek gyűjtését. Idén a mai vasárnap gyűjtünk a szentmiséken a Szentatya karitatív tevékenységére.  Adományainkat a jó Isten fizesse többszörösen vissza!

Július 2 – án kedden: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (Sarlós Boldogasszonyról), 3 – án szerdán: SZENT TAMÁS APOSTOLRÓL emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke. Vegyünk részt a szentmisén, és végezzük el a szentgyónásunkat.  Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

Hálásan köszönjük az úrnapi oltárok elkészítését. Köszönjük minden kedves testvérünknek az ünnepen való részvételt is.

MA ÚRNAPJA VAN, JÉZUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK AZ  ÜNNEPE.

Június 24 – én (hétfőn) Keresztelő Szt. János születéséről, 27– én (csütörtökön) Szent László királyról, 28 – án (pénteken) JÉZUS SZENT SZÍVÉRŐL, 29 – én, (szombaton) Szent PÉTER és PÁL apostolokról emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 4. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

A XV. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ 2019. június 29 – én, szombaton lesz. Helyszín: KÓKA (Szent Máté evangélista plébániatemplom: 2243 Kossuth Lajos u. 63.) A találkozó reggel 8 órakor regisztrációval kezdődik, majd a nap folyamán, több helyszínen előadásokat hallgathatnak meg az ide érkezők.  Délután 16 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, a felállított nagysátorban.  A találkozóra, szeretettel várnak mindnyájunkat!

MA PÜNKÖSD VASÁRNAP VAN.

Pünkösdhétfőn, Szűz Máriáról, az Egyház Anyjáról emlékezünk meg. Ezen a napon csak reggel 7 órakor lesz szentmise!

Június 11 – én, kedden: Szent Barnabás apostolról, június 13 – án, csütörtökön: Jézus Krisztus örök főpapról emlékezünk meg.

Csütörtökön du. 17.30 órától LILIOM SZENTELÉST tartunk, megáldjuk a gyermekeket, édesanyákat, nagymamákat, majd 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 2. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Június 15 – én szombaton, de. 10 órakor lesz az első áldozók gyóntatása, 10:30 órától pedig a szülők, családtagok, keresztszülők gyóntatása.

Az első áldozás június 16 – án a jövő vasárnap, délelőtt 9 órakor lesz a templomban.

MA SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP VAN.

Imádkozzunk az Elsőáldozókért, szüleikért, családtagjaikért!

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 3. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Június 21 – én pénteken Gonzága Szent Alajosról emlékezünk meg.

Június 22 - én, szombaton 10 órakor, a váci Székesegyházban szentmise keretében Beer Miklós váci megyéspüspök áldozópappá szenteli Bógár Zsolt diakónust. A szertartás során Hugyecz Balázst, Ondi Alexet átmeneti diakónussá, valamint Szabad Attilát állandó diakónussá szenteli. Imádkozzunk értük!

MA HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA, HIVATÁSOK VASÁRNAPJA VAN. Ferenc pápa üzenete a hivatások 56. világnapjára

Hétfőn 17:15 órától – 18 óráig FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, melyet az Imacsoport végez.

Május hónapban hétköznaponként 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig 17: 30 órától kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMISE lesz.

Az első áldozók SZÜLEINEK tartunk a jövő vasárnap, május 19 – én, délelőtt 10 órakor megbeszélést a templomban. Kérjük a SZÜLŐK megjelenését!

Előre hirdetjük, hogy május 25-én, szombaton, a Kossuth téri szökőkútnál, du. 15 órakor kezdődik a Szentlélekváró Keresztény Fesztivál.  Kérünk mindenkit, hogy úgy ossza be az idejét, hogy részt tudjon venni ezen a Fesztiválon. A részletes program ezen a plakáton olvasható!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA VAN.

Május 22-én Szent Ritáról,  23-án Boldog Apor Vilmos püspök-vértanúról emlékezik meg az Egyház. Május 24-én Szűz Máriának, a keresztények segítségének lesz az ünnepe.

Május hónapban hétköznaponként 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig 17: 30 órától kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMISE lesz.

Az első áldozóknak a jövő vasárnap, május 26 –án, délelőtt 10 órakor próba lesz a templomban.

Május 25-én, szombaton, a Kossuth téri szökőkútnál, du. 15 órakor kezdődik a Szentlélekváró Keresztény Fesztivál.  Kérünk mindenkit, hogy úgy ossza be az idejét, hogy részt tudjon venni ezen a Fesztiválon. A részletes program ezen a plakáton olvasható!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA VAN.

Május hónapban hétköznaponként 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig 17: 30 órától kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMISE lesz.

Az első áldozóknak ma (május 26 –án), délelőtt 10 órakor próba lesz a templomban.

Május 25-én, szombaton, megtartottuk a Szentlélekváró Keresztény Fesztivált.  Hálásan köszöjük a szervezők munkáját!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Ma URUNK MENNYBEMENETELÉNEK van az ünnepe.

Június 5 – én (szerdán) Szent Bonifác püspök vértanúról emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke. Vegyünk részt a szentmisén és végezzük el a szentgyónásunkat. Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

A jövő vasárnap Pünkösd ünnepe lesz.

Az első áldozóknak a jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a vizsga a templomban.  

A jövő vasárnap de. 11 órakor tartja Imre atya a Gyémántmiséjét, melyre szeretettel várja a híveket. Imádkozzunk érte!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Ma Húsvét 3. vasárnapja, Anyák napja van. Köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat!

Májusban minden hétköznap 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig du. 17: 30 órakor kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMIS lesz.

Az első áldozóknak a jövő vasárnap is délelőtt 10 órakor lesz a próba a templomban.

Május 5 - én (vasárnap) este 19 órakor, Marosán Csaba művészúr, a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb tagjának lesz az előadása. Ady Endre: Intés az őrzőkhöz címmel. Szeretettel várjuk a testvéreket!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Ma Húsvét 2. vasárnapja, Isteni Irgalmasság vasárnap, templomunk búcsúnapja van.

Délelőtt a 11 órai szentmisén emlékezünk meg Szent Adalbert püspök vértanúról, templomunk védőszentjéről.  A szentmise után tartjuk a BÚZASZENTELÉST! Délután 17 órától – 17: 45 óráig a Jézus Szíve Családja tart Imaórát.

Május 1 – én, szerdán: Szent Józsefről, a munkásról, 2 – án, csütörtökön: Szent Atanáz püspökről, 3 – án, pénteken: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolokról emlékezik meg az Egyház.

Jövő vasárnap lesz anyák napja. Köszöntjük az édesanyákat.

Szerdától minden hétköznap 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig du. 17: 30 órakor kezdődnek a litániák.

­