NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJÁN

A MKPK rendelkezései A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSÁRÓL JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN itt érhető el. Az Egyházközség közleménye itt olvasható.

Csütörtök este nem Zsolozsma. Mindenki odahaza végezze el. Pénteken NEM lesz keresztúti ájtatosság. Mindenki odahaza végezze el.

Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Betegek gyógyítója, SEGÍTS!

Láttasd meg velünk, hogy a mai helyzet visszafogottságot, türelmet, jószándékot, akaratot, és OTTHON MARADÁST kíván mindnyájunktól. Tisztelettel kérjük a Híveket arra, hogy MARADJANAK OTTHON, és otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). a felmentést kap mindenki, a fertőzés elkerülése céljából. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadták a felmentést. A televízióban vagy online közvetített szentmiséket ajánljuk én is. Igen ajánlatos, hogy használjuk ki a felszabadult időt, az imádságra, és legyen fontos a Szentírás olvasása, a Rózsafüzér imádkozása egyénileg vagy közösen a családban. A közvetített misékben ajánljuk a lelki áldozást, amely az áldozás egyik olyan módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. A lélek és a test próbája ez a nehéz időszak, amikor eldől majd az is, hogy ki hogyan él tovább vagy merre folytatja életének útját. Tartsuk be az előírásokat, és akkor felül tudunk emelkedni ezen a veszedelmen! Most a szeretet tetteire van szükségünk!  Legyen bennünk felelősség azért, mert minden élet érték, és az otthonmaradás által lassítsuk a járvány terjedését, és óvjuk magunkat és az időseinket! Felelősségünk a szeretet kimutatása és megnyilvánítása! Legyen bennünk szeretet, alázat, és kollektív felelősségtudat! Tisztában vagyunk vele, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. A szeretet, a jóakarat az alázat, az ima, és az engedelmesség adjon erőt, bátorságot, és akkor le tudjuk győzni majd a vírust!  NE FÉLJÜNK! Isten megóv, ha mi is akarjuk!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

­