MA ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP VAN.

Október 28 – án szerdán: Szent Simon és Szent Júdás Tádéról, november 1-én vasárnap: Mindenszentekről emlékezünk meg.

Szombaton este fél 6 órától végezzük a hónap utolsó közös Rózsafüzér imádságunkat. Köszönjük a közös imákat!

November 1–én vasárnap, Mindenszentek napján, szentmisék reggel 7 órakor, de. 9 órakor és este 18 órakor lesznek. Az esti szentmise után emlékezünk meg a halottakról.

November 2 – án hétfőn, Halottak napja lesz. Szentmise reggel 7 órakor lesz. Délelőtt 10:30 órakor Halottak napi megemlékezést tartunk a temetőben, majd síremlékeket szentelünk.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, nov. 1-től 8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, tiszta lelki állapot, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Akik Mindenszentek napján déltől – halottak napján éjfélig meglátogatnak egy templomot, kápolnát teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozzanak el.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

­