MA HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA VAN.

Május 22 – én, (pénteken) Szent Ritáról, 23- án (szombaton) Boldog Apor Vilmos püspök vértanúról emlékezünk meg.

Van lehetőségük a híveknek arra, hogy nyilvános miséken vegyenek részt. A másfél méteres biztonságos távolság meg kell tartani, és alkalmazni kell az előírt szabályokat, melyeket  itt olvashatunk!

Templomunkban a szentmisék hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton reggel 7 órakor, vasárnap pedig délelőtt 9 és 11 órakor kezdődnek. A májusi litániát a reggeli szentmisék után tartjuk.

PLÉBÁNIAI IRODAI ÓRÁK A VÍRUSJÁRVÁNY ALATT HÉTFŐN,  KEDDEN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN DÉLELŐTT  9  ÉS 11.30 ÓRA KÖZÖTT.  DÉLUTÁN NINCS ÜGYELET! (Csütörtökön nincs irodai ügyelet) Tisztelettel kérjük a napi irodai rendet, szíveskedjenek figyelembe venni, és csak a temetés bejelentése lehetséges! Sürgős esetben hívja a 37 / 342 – 820 vagy a  20 / 823 - 3390   telefonszámot.                                                     

Tisztelettel kérünk minden jószándékú Testvértől segítséget, hisz most már nincs bevételünk. Az egyházi hozzájárulást a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlaszámra lehet utalni.  A számla tulajdonosa: Hatvan-Belvárosi R.K. Egyházközség; számlaszám: 10403538 - 35314806 – 0000 0000

A jövő vasárnap URUNK MENNYBEMENETELÉNEK lesz az ünnepe.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA VAN. 

Április 29 – én, szerdán: Sienai Szent Katalinról, május 1 – én, pénteken Szent Józsefről, a munkásról, 2 – án, szombaton Szent Atanáz püspökről emlékezünk meg.

Május hónapban, odahaza imádkozzuk el a májusi litániát.

Templomunk minden nap nyitva van. Szentmisék minden reggel 7 órakor kezdődnek templomunkban, vasárnap pedig de. 9 órakor. Az újságok ki vannak helyezve az üvegajtó elé a kis asztalra és el is vihetők! Nem árt egy kis séta napközben, a templomba!

PLÉBÁNIAI IRODAI ÓRÁK A VÍRUSJÁRVÁNY ALATT HÉTFŐN,  KEDDEN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN DÉLELŐTT  9  ÉS 11.30 ÓRA KÖZÖTT.  DÉLUTÁN NINCS ÜGYELET! (Csütörtökön nincs irodai ügyelet) Tisztelettel kérjük a napi irodai rendet, szíveskedjenek figyelembe venni, és csak a temetés bejelentése lehetséges! Sürgős esetben hívja a 37 / 342 – 820 telefonszámot.

Tisztelettel kérünk minden jószándékú Testvértől segítséget, hisz most már nincs bevételünk. Az egyházi hozzájárulást a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlaszámra lehet utalni.  A számla tulajdonosa: Hatvan-Belvárosi R.K. Egyházközség; számlaszám: 10403538 - 35314806 – 0000 0000

A szentmise nagy érték azok számára, akikért végezzük, ezért írassunk szentmiséket meghalt és élő szeretteinkért. Higgyük el, várják is, hogy imádkozzunk értük! Akkor is nagy érték, ha a járvány miatt nem tudunk azon részt venni, bár ezt senki sem tiltja, csak be kell tartani az előírásokat!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA HÚSVÉT 2. VASÁRNAP, ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, TEMPLOMUNK BÚCSÚNAPJA VAN.

Április 21- én, kedden: Szent Anzelm püspök és egyháztanítóról, 23 – án Szent Adalbert püspök vértanúról, 24 – én Szent György vértanúról, 25 – én Szent Márk evangélistáról emlékezünk meg.

A jövő vasárnap a délelőtti 9 órai szentmise után tartjuk a BÚZASZENTELÉST!

A szentmisék minden reggel 7 órakor kezdődnek templomunkban.

PLÉBÁNIAI IRODAI ÓRÁK A VÍRUSJÁRVÁNY ALATT HÉTFŐN,  KEDDEN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN DÉLELŐTT  9  ÉS 11.30 ÓRA KÖZÖTT.  DÉLUTÁN NINCS ÜGYELET! (Csütörtökön nincs irodai ügyelet) Tisztelettel kérjük a napi irodai rendet, szíveskedjenek figyelembe venni, és csak a temetés bejelentése lehetséges! Sürgős esetben hívja a 37 / 342 – 820 telefonszámot.

Tisztelettel kérünk minden jószándékú Testvértől segítséget, hisz most már nincs bevételünk. Az egyházi hozzájárulást a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlaszámra lehet utalni.  A számla neve: Hatvan-Belvárosi R.K. Egyházközség; számlaszám: 10403538 - 35314806 – 0000 0000

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA HÚSVÉT VASÁRNAP VAN.  SZENTMISE DE. 9 ÓRAKOR LESZ.

Holnap, Húsvéthétfőn a szentmise reggel 7 órakor lesz.

A jövő vasárnap Isteni Irgalmasság vasárnapja, szentmise de. 9 órakor lesz.

Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik a Húsvét méltó megünneplését előkészítettétek, és Jézus Krisztus feltámadását megünnepelik odahaza! Köszönjük a felkészült, összeszedett, és lélekben megélt ünneplést!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!  Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Húsvét alkalmából, áldott, békés, szent ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

MA VIRÁGVASÁRNAP VAN. Következik a Nagyhét.

A nagyheti szertartások kezdési időpontja azért lesz korábban, hogy be tudjunk kapcsolódni az élő közvetítésekbe. Ezekről ITT lehet tájékozódni.

Nagycsütörtökön este 17 órától az ünnepi SZENTMISE!

Nagypéntek szigorú böjt. Tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától, és 18 – 60. év közötti kortól tartsuk be a napi háromszori étkezést, az egyszeri jóllakással!

Nagypénteken este 17 órától tartjuk a megemlékezést Jézus haláláról.  Passió, Csonkamise lesz.

Nagyszombaton este 17 órától ÜNNEPI SZENTMISE.           

Húsvétvasárnap a szentmise de. 9 órakor lesz.

A Szent Háromnap liturgiáinak misztériumait, átélve, imádkozó lélekkel, a modern kommunikációs eszközök segítségével kövessük és vegyünk részt a liturgiában, az élő közvetítés által.

Húsvéthétfőn a szentmise reggel 7 órakor lesz.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA VAN.

A mai nappal kezdődik a nyári időszámítás, tehát az órákat 1 órával előrébb állítjuk.

A mai vasárnapi szentmise kezdés időpontja de. 9 óra, de a követhető a Facebook csatornán is! Ugyanakkor a közmédia is közvetít szentmiséket és online módon is bekapcsolódhatunk több szentmisébe!

Pénteken, ha tehetik, egyedül vagy a család tagjaival imádkozzák és elmélkedjék át Jézus Keresztútját.

IRODAI ÓRÁK A VÍRUSJÁRVÁNY ALATT:  hétfőn, kedden, szerdán és pénteken:  9 órától 11:30 óráig.  Délután nincs ügyelet! CSÜTÖRTÖKÖN nincs irodai ügyelet! Tisztelettel kérjük, a napi irodai rendet szíveskedjenek figyelembe venni, és csak temetés bejelentése lehetséges!   Sürgős esetben hívja a 37/ 342 – 820 telefonszámot!

Kedves Testvérek! Marton Zsolt megyéspüspök úr írta a következőket, 2020. március 24 - én.

A hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása az ima, és a pénzbeli adakozás. Tudnunk kell, hogy az egyházi hozzájárulás és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen, a templom, a plébánia működésének, fenntartásának, és a pap, a munkatársai megélhetésének a biztosítéka.  A plébánia költségeit és a pap fizetését az egyházközség adja össze. Ez mindig is így volt, és ma sincs másképp. Példa értékűek azok az egyházközségek, ahol a hívő családok - anyagi lehetőségeikhez mérten - havi rendszerességű utalással támogatják a plébániát. Sok helyen viszont, ahol ez még nem valósult meg, a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást. Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy a pénzbeli támogatásukat, most más módon juttassák el a plébániához. A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára. Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét - a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket. A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jézus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső békét, amit senki és semmi nem vehet el az Istenben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondoltuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

Tisztelettel kérjük segítségüket! Az Egyházi hozzájárulást fizetni a K&H Bank ZRt. vezetett számlaszámra: 10403538 - 35314806 – 0000 0000 lehet. Nevünk: Hatvan-Belvárosi R.K. Egyházközség.

A jövő vasárnap Virágvasárnap lesz.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJÁN

A MKPK rendelkezései A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSÁRÓL JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN itt érhető el. Az Egyházközség közleménye itt olvasható.

Csütörtök este nem Zsolozsma. Mindenki odahaza végezze el. Pénteken NEM lesz keresztúti ájtatosság. Mindenki odahaza végezze el.

Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Betegek gyógyítója, SEGÍTS!

Láttasd meg velünk, hogy a mai helyzet visszafogottságot, türelmet, jószándékot, akaratot, és OTTHON MARADÁST kíván mindnyájunktól. Tisztelettel kérjük a Híveket arra, hogy MARADJANAK OTTHON, és otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). a felmentést kap mindenki, a fertőzés elkerülése céljából. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadták a felmentést. A televízióban vagy online közvetített szentmiséket ajánljuk én is. Igen ajánlatos, hogy használjuk ki a felszabadult időt, az imádságra, és legyen fontos a Szentírás olvasása, a Rózsafüzér imádkozása egyénileg vagy közösen a családban. A közvetített misékben ajánljuk a lelki áldozást, amely az áldozás egyik olyan módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. A lélek és a test próbája ez a nehéz időszak, amikor eldől majd az is, hogy ki hogyan él tovább vagy merre folytatja életének útját. Tartsuk be az előírásokat, és akkor felül tudunk emelkedni ezen a veszedelmen! Most a szeretet tetteire van szükségünk!  Legyen bennünk felelősség azért, mert minden élet érték, és az otthonmaradás által lassítsuk a járvány terjedését, és óvjuk magunkat és az időseinket! Felelősségünk a szeretet kimutatása és megnyilvánítása! Legyen bennünk szeretet, alázat, és kollektív felelősségtudat! Tisztában vagyunk vele, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. A szeretet, a jóakarat az alázat, az ima, és az engedelmesség adjon erőt, bátorságot, és akkor le tudjuk győzni majd a vírust!  NE FÉLJÜNK! Isten megóv, ha mi is akarjuk!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

 

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

  1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
  1. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).
  1. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.
  1. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.
  1. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).
  1. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
  1. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

MA NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA VAN.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

Csütörtökön Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesének lesz az ünnepe.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken 17: 30 órakor kezdődik. A keresztutat az Karitaszcsoport tagjai vezetik.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek, mégis, buzdítjuk a Testvéreket, arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához, március 15 -től – 22 - ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Így tudjuk segíteni a szegény családokat azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Köszönjük a felajánlott adományokat!

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk egy részéről. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak. Technikai száma: 0 0 1 1.

A második 1% százalék felajánlására figyelmükbe ajánljuk a SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTVÁNYT. Technikai száma: 1 9 1 3 6 8 0 2 - 1 - 1 0

A bérmálkozóknak az oktatás: március 22 – én, a jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz itt a templomban.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

MA NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA VAN.

Március 10–én, kedden 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről.   A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12.).  A beszélgetés témája: Hová vezet a bűn… Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken 17: 30 órakor kezdődik. A keresztutat az Imacsoport tagjai vezetik.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek, mégis, buzdítjuk a Testvéreket, arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához, március 15 -től – 22 - ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Így tudjuk segíteni a szegény családokat azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Köszönjük a felajánlott adományokat!

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk egy részéről. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak. Technikai száma: 0 0 1 1.

A második 1% százalék felajánlására figyelmükbe ajánljuk a SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTVÁNYT. Technikai száma: 1 9 1 3 6 8 0 2 - 1 - 1 0

A Bérmálkozóknak az oktatás: március 15 – én, a jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a templomban.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezéseket lépteti életbe:

 

 https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-intezkedesei-jarvany-megelozese-erdekeben

MA NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA VAN.

Március 4 – én szerdán: Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúról emlékezünk meg.

Március 4 – én, szerda este: 18: 30 órától TESTÜLETI ÜLÉST tartunk a plébánián. Kérjük a testületi tagok megjelenését!

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken 17: 30 órakor kezdődik.

Az elmúlt vasárnap a szentmiséken a Katolikus Iskolák részére gyűjtöttünk. Összesen: 101 000 Ft lett feladva számukra. Köszönjük a nevükben is az adományokat!

BIBLIAÓRA lesz, március 10 – én (kedden), 17 órától. Helyszín: Hatvany Lajos Múzeum (Hatvan, Kossuth tér 12.) Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Elkészültek a NAGYBÖJTI ELMÉLKEDÉSEK és IGÉK! Dr. Nagy Viola és férje: Zoltán készítették, hálásan köszönjük Nekik!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

­