Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

Pitti Katalin Liszt Díjas, Érdemes Művész előadóestje 2012. szeptember 29-én 19 órakor lesz a hatvan Belvárosi Szent Adalbert templomban.

2012. július 15-én Pálos Frigyes örkanonok, korábbi hatvani plébános, prépost atya vasmiséjére került sor a Szent Adalbert templomban. A bevonulást követően Dr. Köles József az Egyháztanács elnöke köszöntötte a 32 évig Hatvanban (előbb káplánként, majd 1978 és 2004 között plébánosként) szolgáló Frici atyát.

Pálos  Frigyes atya prédikációját a pappá szentelésének évében (tehát 65 éve) 1947. június 7-8-án Hatvanban megtartott Euchariszt​ikus Kongresszu​sra építette.Akkor Mindszenty József hercegprímás beszélt a téren jelenlevő 40.000 zarándokhoz. Az akkori gondolatok ma is időszerűek.  Fontos hangsúlyozni a az igazságosságot, melyet már az ókori görögök is a társadalom alapjának tartottak. Az erkölcsileg meggyengült hazánkban védeni kell a családokat, amely Istennel alkott közösséget.  Mikor  éljük Istennek tetsző életünket? Ha jó emberek vagyunk. Jók , becsületesek, igazságosak vagyunk mindig és mindenütt és legyőzzük a közömbösségünket..

Frici atya 89 évesen már számadást készít. Először hálát és köszönetet mond Istennek minden kegyelemért amelyet életében kapott.  A papi szolgálatának 65 éve döntően a kommunista időkre esett, amikor is igyekeztek a hatóságok többször is elgáncsolni. Ezeken a buktatókon Isten irgalmasságával mindig át tudott lépni. Élete, hivatása a jó ember példájával áll előttünk.

Mi is hálát adunk Istennek Pálos Frigyes atyáért!  Isten adjon egészséget, erőt  a továbbiakban is!

Pálos Frigyes prépost atya, plébániánk korábbi plébánosa 2012. július 15-én 11 órai kezdettel a Szent Adalbert Plébániatemplomban mutatja be 65 éves papi szolgálatáért felajánlott hálaadó szentmiséjét.

Szeretettel várjuk a híveket!

 

A Nepomuki Szent János szobor avatására és szentelésére 2012. augusztus 27-én (hétfőn) került sor  a Zagyva folyó óhatvani hídfőjénél.  Az ünnepségen beszédet mondott Szabó Zsolt polgármester, az eredeti helyére visszaállított szobrot Koza József a Hatvan-Belváros Egyházközség plébánosa,  hatvani prépost, c. esperes  szentelte föl.

  

 

(További képek a galériában!)

Nepomuki Szent Jánost (1350-1393) elsősorban a gyónánási titok vértanúkaként tiszteljük, ugyanis nem volt hajlandó elmondani Vencel cseh királynak, hogy felesége, Zsófia miket mondott el hosszú ideig tartó gyónásai alatt. A felbőszült király ezért Jánost  összekötözve és szétfeszített szájjal a Moldvába dobatta, ahol vízbe fulladt.

Nepomuki Szent János szobra Prágában, a Moldva partján  (forrás:szoborlap.hu)

 

Ezért Nepomuki Szent Jánost a hidak szentjeként és a gyónási titok vértanújaként (erre utal a szobrokon az ajkára tett mutatóujj) tiszteljük.   

Nepomuki  Szent János életéről részletesen itt olvashat!  

 

Jézus Krisztus születésével az isteni szeretet jött el emberi világunkba. Őt várjuk, s vágyakozásunk hamarosan beteljesedik. Az örömöt nála, a betlehemi Gyermeknél találhatjuk meg.


A karácsonyi ünnep kapujában azt kívánom minden Olvasónak, hogy legyen bátorsága a betlehemi Gyermek szemébe nézni, hogy aztán az ünnep elmúltával az ő arcvonásait ismerjük fel minden ember arcán!

(Horváth István Sándor atya jókívánsága)

Az egyházközség lapja karácsonyi számának letölltése

Karácsonyi ünnepi alkalmak a templomban

December 24., 15 óra Pásztorjáték
December 24., 23.30 óra Zenés készülödés a Szent Adalbert Kórus közreműködésével
December 24. éjfélkor Ünnepi szentmise Jézus születésének tiszteletére
December 25. Karácsony ünnepe. Szentmisék 7, 9, 11 és 18 órakor.
December 26. Karácsony másnapja. Szentmisék 7, 9, 11 és 18 órakor.

 

A karácsonyhoz kötödő képgalériák itt tekinthetők meg

Pásztorjáték a Szent Erzsébet Otthonban, 2012.december 21.

Advent 4. vasárnapján készült képek, 201.december 23.

Pászorjáték a templomban, 2012. december 24.


(Cikkünket  hamarosan frissítjük)

Elsőáldozók és bérmálkozók fogadalomtétele, Balázs-áldás, farsangi bál

 

További képek a galériában!

Hagyományosan Jézus bemutatásának ünnepén (amelyet mi magyarok Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának is hívunk) kerül sor a leendő elsőáldozók és bérmálkozók bemutatására és fogadalomtételére. Ugyanekkor megáldják a gyertyákat is. Az esti szentmisén lészült képek itt tekinthetők meg.

 

 

 

További képek a galériában!

Szent Balázs püspök egy kínzó torokfájás esetén segített ezért a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták. Ezek ismeretében meglepő, hogy a Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16. században keletkezett és a 17. században nyomtatták ki a Rituale Romanum (Római Szertartáskönyv) függelékében.
A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

 

 

További képek a galériában!

Február 4-én közel 150-en vettek részt az idei (a több mint 10 éve megrendezésre kerülő) farsangi bálon. A programban szerepelt jelmezes felvonulás, nyitótánc, karaoke show, tombolahúzás is. Természetesen nem hiányoztak a jóízű beszélgetések és az önfeledt mulatozás sem. A vidám estéről több kép is felkerült a képgalériába.

 

 

 

 


Egyházközségi farsangi bál

2012. február 4. (szombat), Ady Endre KönyvtárNagyobb kép!

A hagyományos "batyusbál" 18 órakor kezdődik. Lesz jelmezverseny melyre a gyerekek mellett a felnőttek jelentkezését is várjuk! A legjobb jelmezeket a zsüri értékes díjjal jutalmazza. Az est folyamán közösségeink rövid előadásai mellettlesz még, játszóház, versenyek, táncdal fesztivál és persze tombola. A tombolához nyeremények felajánlását várjuk, amiketa plébánia irodájában lehet leadni. Az est folyamán a talpalávalót Kepes Iván szolgáltatja.

Regisztrációs jegyeket a sekrestyében vagy az irodában lehet igényelni.

Hogy ossztozzunk egymás örömeiben és legyen egy közös szórakoztató esténk!


Szent Sebestyén vértanú emléknapja, Hatvan város fogadalmi ünnepe

Dr. Beer Miklóspüspökatya homíliájában a szemléletváltozásra hívta fel a figyelmet. Hűnek kell maradnunk történelmi örökségeinkhez és büszkén tekintsünk az új alkotmányunkra, amely a keresztény gyökerekre épül, hirdeti a család fontosságát, mégha az EU-ban sokan acsarkodnak is ránk emiatt. Ha Istenben bízunk és magunk erejében optimistán tekinthetünk a jövőbe!
A misén közös imáinkba foglatuk a pestisvész áldozatainak és túlélőinek emlékét, imádkoztunk papi hívatásokért, a jövő szentjeiért, segítségül híva Boldog Meszlényi Zoltán közbenjárását, akit reméljük, hogy a szentek soraiban tisztelhetünk majd.

 

Képek megtekintése >>>

 


Imádkozzunk!
Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét és taníts minket
Szent Sebestyén vértanú példás életét látva, segíteni
a betegeken, felebarátainkon.
Az értük mondott imáinkban kérünk, fogadd el
Szent Sebestyén közbenjárását a mi Urunk,
Jézus krisztus a Te fiad által,
aki veled él és szeret minket a Szentlélekkel egységben
mindörökkké Ámen!


Megjelent az egyházközség lapjának karácsonyi száma >>>


A jövő várása hozhatja mozgásba az ember életét. Most, hogy itt van az év legszentebb időszaka aKarácsony, sokan hazatérnek szeretteikhez, ha csak egyetlen napra is, hogy átéljék a szeretetet ésaz együvé tartozás örömét. Ilyenkor mindenki érzi, hogy lelke minden fájdalma megenyhül. Mindenember megérezheti, hogy Karácsonykor, valami ismét életre kell szívében. Valami nagy ősi titok.
Valami, amit csak a szívben lakozó JÉZUS ismer: A számunkra ismeretlen jövőt, hogy van valami,amit a mi emberi életünk nem lát meg, nem ismer igazán, de biztosan van, hiszen itt van a szemünkelőtti homályban

 

 

(részlet az egyik cikkből)

A karácsonyi koncertekről képeket itt és itt talál, az előkészületeket bemutató képeket itt nézheti meg, a pásztorjáték legszebb pillanatait megörökítő képek itt találhatók!

Kívánok örömteli, kegyelemben gazdag Karácsonyt,

és boldog új esztendőt kedves mindnyájuknak és családtagjaiknak!

 

 

Koza József prépost, kanonok, plébános

 

 

A Hatvan-Belváros Egyházközségben 2012. október 21-én, a 10.30-kor kezdődő szentmisén Varga Lajos az egyházmegye segédpüspöke szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Ezen a napon 9 órakor nem lesz mise.

A bérmálkozók és hozzátartozóik gyóntatása október 20-án 10 órától lesz a templomban.


 

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét. Június 21-én, csütörtökön a Szentszék sajtótermében mutatták be a hamarosan elkezdődő tematikus év programját. A sajtótájékoztatón felszólalt Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, valamint Graham Bell prelátus, a dikasztérium altitkára.

A Magyar Katolikus Püspöki Konfrencia a Hit éve megnyitójára körlevelet adott ki, melyet itt lehet elolvasni.

Magyar honlap a Hit éve eseményeivel

A hit évének hivatalos honlapja

(Forrás:Magyar Kurir)


 

A 10 éves évforduló alkalmából adott koncert felvétele:

Flash animáció

10 éve már!

Ha valaki most azt kérdezné tőlem, hogyan is kezdődött, pontos választ nem adhatnék neki.

Nem jutnának eszembe hangzatos mondatok.

Mert ahogyan történt, egészen mindennapi. Csak leírhatatlan.

 

Megyünk az úton, lépkedünk, s azután egyszerre történik valami.

Nem tudjuk tetten érni a pillanatot, ami megfoghatatlan, de a következő lépésnél valahogy tágabb térbe jutunk.

Ebben a térben már minden csak szín. Hang és fény. Érzés. Illat.

Minden csak dallam.

Dallam, ami folytonosan változó, mégis ugyanaz marad.

 

Szeretlek, Uram!

Előtted állok! A Tiéd vagyok. Annyira kell, hogy elmondjam Neked!

A magam módján. A hangon, amelyet Tőled kaptam. Azt remélem, szívesen hallgatod…

S már hallom, hogy körülöttem mások is mondják. Beszélnek a közös nyelven.

Többen… egyre többen.

Mindannyian más hangon.

Mégis… honnan a harmónia?

 

S már lelkünkből szól a költő szava:

 

 „Én is mennék, mennék,

   Énekelni mennék,

   Nagyok között kis Jézusért

   Minden szépet tennék.

 

   Új csizmám a sárban

   Százszor bepiszkolnám,

   Csak az Úrnak szerelmemet

   Szépen igazolnám.”

 

Hát megpróbálom ezt tenni, Uram!

 

S elérkezik az ősz. A 2002-es év októbere.

A vasárnapi szentmise után az Atya hirdeti új, fiatal, lelkes kántorunk kérését, szép tervét:

 

A kántor úr szeretné életre hívni a régóta szunnyadó templomi énekkart.

Szeretettel vár minden kedves hívet, aki magában kedvet érez a kórusénekléshez.

Mindenkit, aki szívesen dicsérné énekkel az Istent.

A jelentkezők neme, kora, zenei előképzettsége nem meghatározott.

Kottaolvasási ismeret nem feltétel.

Azután az első próbán kiderül: nem is akadály…

 

Hát itt vagyok. Előtted állok! Kérlek, hadd mondjam el Neked!

Engedd meg, Uram!

 

És megteszem:

 

„ Isten-dicséretre

  Mégiscsak kiállok,

  De boldogok a pásztorok

  S a három királyok.”

 

 

A mai nap, bár a mi ünnepünk, nem magunkat ünnepeljük. Sokkal inkább hálaadás ez Neked minden ajándékodért, az elmúlt 10 évért, minden támogatónkért, hallgatóinkért, karnagyunkért, a közösségért, egymásért.

 

Tíz éve már!

 

Azt mondják, ez kötelesség.

Szolgálat.

Szeretném is, ha így lenne! Ha valóban szolgálhatnálak, Uram!

Mégsem így érzem.

 

Mert Téged együtt, énekkel dicsérni számomra ajándék.

Uram.

(A  visszaemlékezés elhangzott a 2012. november 17-i ünnepi hangversenyen.)

 


­