HIRDETÉS,2019.március 17.

MA NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA VAN.

Hétfő este 18 órakor + Pálos Frigyes prépost úrért tartunk gyászmisét. Temetése szerdán délelőtt 11 órakor lesz a váci Székesegyházban. Autóbusz indul szerda délelőtt 9 órakor az Önkormányzat előtti parkolóból. Az autóbuszra a sekrestyében lehet feliratkozni kedd reggelig!

Kedden Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesének lesz az ünnepe.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúton és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. A keresztút minden pénteken este 17: 30 órakor kezdődik. A keresztutat a Karitász csoport tagjai vezetik.

Bővebben: HIRDETÉS,2019.március 17.

In memoriam Pálos Frigyes

„Zerus domus tuae comedit me...”
„Mert emészt a buzgóság házadért,…” (Zsolt 68,10)

Pálos Frigyes atya gyászjelentése

1947. június 22-én részesültem az egyházi rend szentségében. Visszatekintve úgy tetszik, a Gondviselés vezette az egész életemet. Mécs László Aranyos kicsikém című versének első sorai bevésődtek emlékezetembe: "Hiszek a véletlenben, mely megett / Isten nevet..."

Első állomáshelyem Pestújhely volt, majd Kecskemétre helyeztek. Ott szembekerültem az egyházügyi hivatal vezetőjével, Prantner Józseffel: a helyi papok nem vettek részt a békepapi gyűlésen, mert lebeszéltem őket. Hatvanba helyeztek, majd Ceglédre, később Vácra.

1960-ban a nógrádi Tereskére kerültem, ahol tizennyolc évig voltam plébános. Büntetésnek szánták, de akik ártani akartak az egyháznak, végül is nem tehettek mást, mint amit a Gondviselő megengedett nekik. A kezdetektől érdeklődtem az egyházművészet iránt. Életem első "nagy műve" is oda kötődik: a templom helyreállítása és a Szent László-freskó felfedezése. Közben arra is adódott lehetőség, hogy művészettörténeti diplomát szerezzek.

1978-ban Hatvanba kerültem, ahol másfél év múlva megkaptam. Huszonhat évet töltöttem ott, s közben a püspökség egyházművészeti ügyeit is intéztem. 1994-ben rám bízták a váci székesegyházi kincstár és egyházi gyűjtemény igazgatását, amelyet nyugdíjasként is ellátok.

Gyémántmisém napján az evangélium éppen a Gondviselésről szól, s én ezért szeretnék hálát adni. A misére készült szentképemen ezért ez a mondat áll: "Mindenért legyen Istennek hála."

Amikor pappá szentelnek bennünket, a püspök a kezébe fogja a kezünket, és megkérdezi: ígérsz-e nekem és törvényes utódaimnak tiszteletet és engedelmességet. Ez nem esett nehezemre egy életen át. Jézus gyermekkoráról Szent Lukács ezt írta: "...engedelmeskedett nekik." Jézus engedelmes volt egészen a kereszthalálig. S ez az alapja papi életünknek is: engedelmesség és szolgálat.

(Megjelent Az Új ember 2007. június 24-i számában)

HIRDETÉS, 2019. március 10.

MA NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA VAN.

A szentmisék végén jelöljük meg a hívek homlokát a megszentelt hamuval, ez is figyelmeztet minket arra, hogy komolyan kell vennünk a bűneink megbánását, mert előbb-utóbb lejár mindegyikünk földi élete.

Szerdán, 13 – án, 17 órától - 17: 45 óráig FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúton és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken este 17: 30 órakor kezdődik.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. március 3.

MA ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP VAN.

Március 4 – én, hétfőn Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúról emlékezünk meg.

Március 5 – én kedden 17:30 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: „Nem tudom, hogy mi nyomaszt.  ”…  Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Szerdán elkezdődik a nagyböjti idő. Hamvazószerdán szentmise reggel 7 órakor és este 18 órakor lesz. A nagyböjti idő a bűnbánat jegyében telik. A szent negyven nap alatt péntekenként kötelező hústilalom van, amely vonatkozik a 14. életévüket betöltöttektől mindenkire. Tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától.

Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjt. 14 éves kortól tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától és 18 – 60. év közötti kortól tartsuk be a napi háromszori étkezést az egyszeri jóllakással.

A böjti időszak lényege, hogy emlékezzünk Jézus szenvedéseire, és vállaljunk jócselekedeteket. Így engesztelhetjük Istent a magunk és mások bűneiért.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. március 3.

HIRDETÉS, 2019. február 24.

MA ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP VAN.

A mai vasárnap minden szentmisén a katolikus Iskolák részére gyűjtünk. Adakozzunk jó szívvel, hogy tudják a keresztény nevelést biztosítani iskoláink.

Február 27–én szerdán, délután 17 órától - 17:45 óráig a Szent Mónika Imaközösség Imaórája lesz, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 3. hét imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke. Vegyünk részt a szentmisén, és végezzük el a szentgyónásunkat. Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. február 17.

MA ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP VAN.

Február 22–én, pénteken Szent Péter apostol székfoglalásáról emlékezünk meg.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 2 hét zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A jövő vasárnap minden szentmisén a katolikus Iskolák részére gyűjtünk. Adakozzunk jó szívvel, hogy tudják a keresztény nevelést biztosítani iskoláink.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. február 10.

MA ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP VAN.

Február 11–én (hétfőn) Szűz Mária lourdesi megjelenéséről, 14 - én (csütörtökön) Szent Cirill és Metódról, Európa társvédőszentjeiről emlékezik meg az Egyház.

Február 13 –án szerdán este 17 órától 17: 45 óráig FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1 hét zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

Február 6–án este megtartottuk a TESTÜLETI ÜLÉST. A testület elfogadta a 2018. évi számadást és jóváhagyta a 2019. évi költségvetést. A számadás és a költségvetés megtekinthető a plébánián.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. február 3.

MA ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP VAN.

Február 5-én (kedden) Szent Ágota szűz és vértanúról, 6 – án (szerdán) MIKI SZENT PÁL és JAPÁN VÉRTANÚTÁRSAIRÓL emlékezünk meg.

Február 5 – én kedden, 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12). A beszélgetés témája: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas”… Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Február 6 – án, szerda este 18 órától TESTÜLETI ÜLÉS lesz a plébánián.  Az ülés témája: a 2018. évi számadás és a 2019. évi költségvetés megbeszélése. Kérjük a Testületi Tagok megjelenését!

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 4. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. február 3.

HIRDETÉS, 2019. január 27.

MA ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP VAN.

Január 28–án (hétfőn) Aquinói Szent Tamásról, 31 – én (csütörtökön) Bosco Szent Jánosról, február 2 – án (szombaton) Urunk bemutatásáról emlékezik meg az Egyház.

Csütörtök este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 3. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, csak este 18 órakor lesz szentmise!  Az esti szentmisén lesz a gyertyaszentelés és az elsőáldozók bemutatása. Gyertyát mindenki hozzon magával!

A jövő vasárnap, Szent Balázs püspökre emlékezve, a szentmisék végén Balázs áldásban lehet részesülni!

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANGI BÁLT előkészítették, megrendezték. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek! Ez az összejövetel is szép jele volt, a közösségünk megmaradásának, összekovácsolódásának. A gondjainkban, bajainkban az együttlét öröme volt az, amely megmutatta, nem vagyunk egyedül. Tudtunk örülni egymásnak.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. január 27.

HIRDETÉS, 2019. január 6.

Ma URUNK MEGJELENÉSÉNEK, VÍZKERESZT ünnepe van.

Január 8 – án kedden este 5 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: Az irgalmas szívű ember áldott lesz… Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Csütörtökön este 5 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a KARÁCSONYI ZSOLOZSMA IMAFÜZETÉBŐL), majd SZENTMISÉT tartunk.

Az elsőáldozók szüleinek tartunk megbeszélést 2019. január 13 – án, a jövő vasárnap, a 9 órai szentmise után a templomban.  Kérjük a szülőket, vegyenek részt a megbeszélésen!

Január 13 – án, vasárnap este 17 órától - 17: 45 óráig FATIMAI IMAÓRA LESZ, melyet az Imacsoport tart.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. január 6.

HIRDETÉS, 2019. január 13.

Ma URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ünnepe van.

Január 8–án Remete Szent Pálról, 17-én Szent Antal apátról, 18-án Árpád-házi Szent Margitról emlékezik meg az egyház.

Csütörtökön este 5 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (az 1.hét IMAFÜZETÉBŐL), majd SZENTMISÉT tartunk.

Az elsőáldozók szüleinek tartunk megbeszélést 2019. január 13 – án, a 9 órai szentmise után a templomban.  Kérjük a szülőket, vegyenek részt a megbeszélésen!

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. január 13.

HIRDETÉS, 2019. január 20.

Ma évközi 2. vasárnap, Szent Sebestyén ünnepe, városunk fogadalmi napja van. A mai nappal megkezdődik az ÖKUMENIKUS IMAHÉT.

Január 21- én (hétfőn) Szent Ágnesről, 22 – én (kedden) Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról, 24 –én (csütörtökön) Szalézi Szent Ferenc püspökről, 25–én (pénteken) Szent Pál apostol megtéréséről, 26–án (szombaton) Szent Timóteus és Titusz püspökökről emlékezik meg az Egyház.

A közös Ökumenikus összejövetelünk 2019 január22–én, kedden este 18 órakor lesz az újhatvani templomban, melyre szeretettel várnak minket a testvérek. Imádkozzunk az egységért!

Csütörtökön este 5 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 2.hét IMAFÜZETÉBŐL), majd SZENTMISÉT tartunk.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. január 20.

Fotóalbum, 2018.

   
Karácsony: előkészületek, pásztorjáték Galga Ifjúsági Találkozó (Újhatvan) Könyvbemutató (2018.dec.12)
   
 Szent Erzsébet ünneplése Templom búcsú és bérmálás (2018. október 28.) Templomi koncert (2018. szeptember 30.)
     
 GIT-Galgahévíz
(2018. szeptember 29.)
 Szentmise, kenyérszentelés
(2018.augusztus 20.)
Nyári tábor Berekfürdőn

Régebbiek...Fotóalbum, 2018.