Heti hírlevél, 2020. április 5.

MA VIRÁGVASÁRNAP VAN. Következik a Nagyhét.

A nagyheti szertartások kezdési időpontja azért lesz korábban, hogy be tudjunk kapcsolódni az élő közvetítésekbe. Ezekről ITT lehet tájékozódni.

Nagycsütörtökön este 17 órától az ünnepi SZENTMISE!

Nagypéntek szigorú böjt. Tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától, és 18 – 60. év közötti kortól tartsuk be a napi háromszori étkezést, az egyszeri jóllakással!

Nagypénteken este 17 órától tartjuk a megemlékezést Jézus haláláról.  Passió, Csonkamise lesz.

Nagyszombaton este 17 órától ÜNNEPI SZENTMISE.           

Húsvétvasárnap a szentmise de. 9 órakor lesz.

A Szent Háromnap liturgiáinak misztériumait, átélve, imádkozó lélekkel, a modern kommunikációs eszközök segítségével kövessük és vegyünk részt a liturgiában, az élő közvetítés által.

Húsvéthétfőn a szentmise reggel 7 órakor lesz.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél, 2020. március 29.

MA NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA VAN.

A mai nappal kezdődik a nyári időszámítás, tehát az órákat 1 órával előrébb állítjuk.

A mai vasárnapi szentmise kezdés időpontja de. 9 óra, de a követhető a Facebook csatornán is! Ugyanakkor a közmédia is közvetít szentmiséket és online módon is bekapcsolódhatunk több szentmisébe!

Pénteken, ha tehetik, egyedül vagy a család tagjaival imádkozzák és elmélkedjék át Jézus Keresztútját.

IRODAI ÓRÁK A VÍRUSJÁRVÁNY ALATT:  hétfőn, kedden, szerdán és pénteken:  9 órától 11:30 óráig.  Délután nincs ügyelet! CSÜTÖRTÖKÖN nincs irodai ügyelet! Tisztelettel kérjük, a napi irodai rendet szíveskedjenek figyelembe venni, és csak temetés bejelentése lehetséges!   Sürgős esetben hívja a 37/ 342 – 820 telefonszámot!

Kedves Testvérek! Marton Zsolt megyéspüspök úr írta a következőket, 2020. március 24 - én.

A hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása az ima, és a pénzbeli adakozás. Tudnunk kell, hogy az egyházi hozzájárulás és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen, a templom, a plébánia működésének, fenntartásának, és a pap, a munkatársai megélhetésének a biztosítéka.  A plébánia költségeit és a pap fizetését az egyházközség adja össze. Ez mindig is így volt, és ma sincs másképp. Példa értékűek azok az egyházközségek, ahol a hívő családok - anyagi lehetőségeikhez mérten - havi rendszerességű utalással támogatják a plébániát. Sok helyen viszont, ahol ez még nem valósult meg, a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást. Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy a pénzbeli támogatásukat, most más módon juttassák el a plébániához. A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára. Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét - a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket. A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jézus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső békét, amit senki és semmi nem vehet el az Istenben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondoltuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

Tisztelettel kérjük segítségüket! Az Egyházi hozzájárulást fizetni a K&H Bank ZRt. vezetett számlaszámra: 10403538 - 35314806 – 0000 0000 lehet. Nevünk: Hatvan-Belvárosi R.K. Egyházközség.

A jövő vasárnap Virágvasárnap lesz.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!