Heti hírlevél - 2019. május 12.

MA HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA, HIVATÁSOK VASÁRNAPJA VAN. Ferenc pápa üzenete a hivatások 56. világnapjára

Hétfőn 17:15 órától – 18 óráig FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, melyet az Imacsoport végez.

Május hónapban hétköznaponként 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig 17: 30 órától kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMISE lesz.

Az első áldozók SZÜLEINEK tartunk a jövő vasárnap, május 19 – én, délelőtt 10 órakor megbeszélést a templomban. Kérjük a SZÜLŐK megjelenését!

Előre hirdetjük, hogy május 25-én, szombaton, a Kossuth téri szökőkútnál, du. 15 órakor kezdődik a Szentlélekváró Keresztény Fesztivál.  Kérünk mindenkit, hogy úgy ossza be az idejét, hogy részt tudjon venni ezen a Fesztiválon. A részletes program ezen a plakáton olvasható!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél - 2019. május 19.

MA HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA VAN.

Május 22-én Szent Ritáról,  23-án Boldog Apor Vilmos püspök-vértanúról emlékezik meg az Egyház. Május 24-én Szűz Máriának, a keresztények segítségének lesz az ünnepe.

Május hónapban hétköznaponként 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig 17: 30 órától kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMISE lesz.

Az első áldozóknak a jövő vasárnap, május 26 –án, délelőtt 10 órakor próba lesz a templomban.

Május 25-én, szombaton, a Kossuth téri szökőkútnál, du. 15 órakor kezdődik a Szentlélekváró Keresztény Fesztivál.  Kérünk mindenkit, hogy úgy ossza be az idejét, hogy részt tudjon venni ezen a Fesztiválon. A részletes program ezen a plakáton olvasható!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél - 2019. május 5.

Ma Húsvét 3. vasárnapja, Anyák napja van. Köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat!

Májusban minden hétköznap 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig du. 17: 30 órakor kezdődnek a litániák.

Csütörtökön 18 órától májusi litániát tartunk, majd SZENTMIS lesz.

Az első áldozóknak a jövő vasárnap is délelőtt 10 órakor lesz a próba a templomban.

Május 5 - én (vasárnap) este 19 órakor, Marosán Csaba művészúr, a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb tagjának lesz az előadása. Ady Endre: Intés az őrzőkhöz címmel. Szeretettel várjuk a testvéreket!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

Heti hírlevél - 2019. április 28.

Ma Húsvét 2. vasárnapja, Isteni Irgalmasság vasárnap, templomunk búcsúnapja van.

Délelőtt a 11 órai szentmisén emlékezünk meg Szent Adalbert püspök vértanúról, templomunk védőszentjéről.  A szentmise után tartjuk a BÚZASZENTELÉST! Délután 17 órától – 17: 45 óráig a Jézus Szíve Családja tart Imaórát.

Május 1 – én, szerdán: Szent Józsefről, a munkásról, 2 – án, csütörtökön: Szent Atanáz püspökről, 3 – án, pénteken: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolokról emlékezik meg az Egyház.

Jövő vasárnap lesz anyák napja. Köszöntjük az édesanyákat.

Szerdától minden hétköznap 18 órakor kezdődnek a májusi litániák. Szombaton és vasárnap pedig du. 17: 30 órakor kezdődnek a litániák.

Bővebben: Heti hírlevél - 2019. április 28.

Húsvéti hírlevél

2019. április 21.

MA HÚSVÉT VASÁRNAP VAN.

Holnap, Húsvéthétfőn a szentmisék reggel 7 órakor, délelőtt 9 órakor és este 18 órakor lesznek.

Csütörtökön 17:30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Húsvéti idő zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Szombaton, április 27 – én, du. 17 órától – 17:45 óráig a Szent Mónika Imaközösség imaórája lesz, melyet az Imacsoport végez.

A jövő vasárnap Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. A jövő vasárnap emlékezünk meg a 11 órai szentmisén Szent Adalbert püspök vértanúról, templomunk védőszentjéről. A szentmise után tartjuk a BÚZASZENTELÉST!  Du. 17 órától- 17: 45 óráig a Jézus Szíve Családja tart Imaórát.

Április 28 – án, a jövő vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az első áldozók oktatása a templomban.

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Húsvét méltó megünneplését előkészítették, takarítással, díszítéssel, szentsír készítéssel. Külön köszönet az ilyenkor nagy feladatot ellátó sekrestyés úrnak. Köszönjük a karnagy úrnak, az énekkarnak, az akolitusoknak, a ministránsoknak, a kedves híveknek, ezt a szent három napot! Köszönjük, hogy felkészült, összeszedett lélekkel voltak jelen.

Húsvét alkalmából, Áldott, Békés, Szent Ünnepeket kívánunk a kedves híveknek és Családtagjaiknak! 

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. április 14.

MA VIRÁGVASÁRNAP VAN.

Következik a nagyhét. Nagyhétfőn de. 10 órától lesz azoknak a betegeknek a gyóntatása, akik még nem végezték el a húsvéti szentgyónásukat.

Nagykedden 18 órától LELKI és BŰNBÁNATI NAPOT tartunk. Tisztítsuk meg bűneinktől lelkünket, hogy boldogabb és tiszta lélekkel ünnepelhessük Húsvétot, Jézus feltámadását!

Nagycsütörtökön este 19 órától lesz az ünnepi SZENTMISE!  A szentmise után elmélkedéses virrasztása lesz 21 óráig.

Nagypéntek szigorú böjt.  Tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától és 18 – 60. év közötti korban tartsuk be a napi háromszori étkezést az egyszeri jóllakással!

Nagypénteken de. 9 órakor KERESZTÚTI ájtatosságot tartunk. Este 19 órától megemlékezés Jézus haláláról, Passió és Csonkamise lesz.

Nagyszombaton este 18 órától – 18:45 óráig  ISTENI IRGALMASSÁG IMAÓRA, MELYET  A TEMPLOMBAN,  az  Imacsoport  végez .

Nagyszombaton este 19 órától Tűzszentelés majd ÜNNEPI SZENTMISE lesz. Kb. 20: 40-től indul a FELTÁMADÁSI KÖRMENET. Gyertyát mindenki hozzon magával!

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. április 14.

HIRDETÉS, 2019. április 7.

MA NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA VAN.

Április 9 – én, kedden du. 17: 30 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.). A beszélgetés témája: „Ma velem leszel a paradicsomban!” Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúti ájtatosságokon! A Keresztút pénteken du. 17: 30 órakor kezdődik. (Az énekkar tagjai végzik.)

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. április 7.

HIRDETÉS, 2019. március 31.

MA NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA. VAN.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúti ájtatosságon.  Az új feszület megszentelése április 5 – én (pénteken), du. 16 órakor lesz, a Harang utca végén, a Hegyen. Ugyanezen a napon ott tartjuk a Keresztutat is, melyet az Imacsoport vezet.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek, mégis, buzdítjuk a Testvéreket, arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához, március 25 –től április 15 - ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Így tudjuk segíteni a szegény családokat azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Köszönjük a felajánlott adományokat!

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. március 31.

HIRDETÉS, 2019. március 24.

MA NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA VAN.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

Március 25 – én (hétfőn) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.  Szentmise reggel 7 órakor lesz.

Szerdán, március 27 – én, du. 17: 30 órától – 18:15 óráig a Szent Mónika Imaközösség imaórája lesz, melyet az Imacsoport végez.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúton és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. A keresztút pénteken 17: 30 órakor kezdődik.  Ezen a héten a keresztúti elmélkedéseket a hittanosok vezetik.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. március 24.

HIRDETÉS,2019.március 17.

MA NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA VAN.

Hétfő este 18 órakor + Pálos Frigyes prépost úrért tartunk gyászmisét. Temetése szerdán délelőtt 11 órakor lesz a váci Székesegyházban. Autóbusz indul szerda délelőtt 9 órakor az Önkormányzat előtti parkolóból. Az autóbuszra a sekrestyében lehet feliratkozni kedd reggelig!

Kedden Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesének lesz az ünnepe.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúton és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. A keresztút minden pénteken este 17: 30 órakor kezdődik. A keresztutat a Karitász csoport tagjai vezetik.

Bővebben: HIRDETÉS,2019.március 17.

In memoriam Pálos Frigyes

„Zerus domus tuae comedit me...”
„Mert emészt a buzgóság házadért,…” (Zsolt 68,10)

Pálos Frigyes atya gyászjelentése

1947. június 22-én részesültem az egyházi rend szentségében. Visszatekintve úgy tetszik, a Gondviselés vezette az egész életemet. Mécs László Aranyos kicsikém című versének első sorai bevésődtek emlékezetembe: "Hiszek a véletlenben, mely megett / Isten nevet..."

Első állomáshelyem Pestújhely volt, majd Kecskemétre helyeztek. Ott szembekerültem az egyházügyi hivatal vezetőjével, Prantner Józseffel: a helyi papok nem vettek részt a békepapi gyűlésen, mert lebeszéltem őket. Hatvanba helyeztek, majd Ceglédre, később Vácra.

1960-ban a nógrádi Tereskére kerültem, ahol tizennyolc évig voltam plébános. Büntetésnek szánták, de akik ártani akartak az egyháznak, végül is nem tehettek mást, mint amit a Gondviselő megengedett nekik. A kezdetektől érdeklődtem az egyházművészet iránt. Életem első "nagy műve" is oda kötődik: a templom helyreállítása és a Szent László-freskó felfedezése. Közben arra is adódott lehetőség, hogy művészettörténeti diplomát szerezzek.

1978-ban Hatvanba kerültem, ahol másfél év múlva megkaptam. Huszonhat évet töltöttem ott, s közben a püspökség egyházművészeti ügyeit is intéztem. 1994-ben rám bízták a váci székesegyházi kincstár és egyházi gyűjtemény igazgatását, amelyet nyugdíjasként is ellátok.

Gyémántmisém napján az evangélium éppen a Gondviselésről szól, s én ezért szeretnék hálát adni. A misére készült szentképemen ezért ez a mondat áll: "Mindenért legyen Istennek hála."

Amikor pappá szentelnek bennünket, a püspök a kezébe fogja a kezünket, és megkérdezi: ígérsz-e nekem és törvényes utódaimnak tiszteletet és engedelmességet. Ez nem esett nehezemre egy életen át. Jézus gyermekkoráról Szent Lukács ezt írta: "...engedelmeskedett nekik." Jézus engedelmes volt egészen a kereszthalálig. S ez az alapja papi életünknek is: engedelmesség és szolgálat.

(Megjelent Az Új ember 2007. június 24-i számában)

HIRDETÉS, 2019. március 10.

MA NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA VAN.

A szentmisék végén jelöljük meg a hívek homlokát a megszentelt hamuval, ez is figyelmeztet minket arra, hogy komolyan kell vennünk a bűneink megbánását, mert előbb-utóbb lejár mindegyikünk földi élete.

Szerdán, 13 – án, 17 órától - 17: 45 óráig FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a Nagyböjti idő zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A nagyböjtben vegyünk részt keresztúton és végezzünk keresztúti ájtatosságokat. Keresztút minden pénteken este 17: 30 órakor kezdődik.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. március 3.

MA ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP VAN.

Március 4 – én, hétfőn Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúról emlékezünk meg.

Március 5 – én kedden 17:30 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: „Nem tudom, hogy mi nyomaszt.  ”…  Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Szerdán elkezdődik a nagyböjti idő. Hamvazószerdán szentmise reggel 7 órakor és este 18 órakor lesz. A nagyböjti idő a bűnbánat jegyében telik. A szent negyven nap alatt péntekenként kötelező hústilalom van, amely vonatkozik a 14. életévüket betöltöttektől mindenkire. Tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától.

Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjt. 14 éves kortól tartózkodjunk a húsételek, húskészítmények fogyasztásától és 18 – 60. év közötti kortól tartsuk be a napi háromszori étkezést az egyszeri jóllakással.

A böjti időszak lényege, hogy emlékezzünk Jézus szenvedéseire, és vállaljunk jócselekedeteket. Így engesztelhetjük Istent a magunk és mások bűneiért.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. március 3.

HIRDETÉS, 2019. február 24.

MA ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP VAN.

A mai vasárnap minden szentmisén a katolikus Iskolák részére gyűjtünk. Adakozzunk jó szívvel, hogy tudják a keresztény nevelést biztosítani iskoláink.

Február 27–én szerdán, délután 17 órától - 17:45 óráig a Szent Mónika Imaközösség Imaórája lesz, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtökön 17: 30 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 3. hét imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke. Vegyünk részt a szentmisén, és végezzük el a szentgyónásunkat. Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. február 17.

MA ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP VAN.

Február 22–én, pénteken Szent Péter apostol székfoglalásáról emlékezünk meg.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 2 hét zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

A jövő vasárnap minden szentmisén a katolikus Iskolák részére gyűjtünk. Adakozzunk jó szívvel, hogy tudják a keresztény nevelést biztosítani iskoláink.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. február 10.

MA ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP VAN.

Február 11–én (hétfőn) Szűz Mária lourdesi megjelenéséről, 14 - én (csütörtökön) Szent Cirill és Metódról, Európa társvédőszentjeiről emlékezik meg az Egyház.

Február 13 –án szerdán este 17 órától 17: 45 óráig FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, melyet az Imacsoport végez.

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1 hét zsolozsmájának imafüzetéből), majd SZENTMISE lesz.

Február 6–án este megtartottuk a TESTÜLETI ÜLÉST. A testület elfogadta a 2018. évi számadást és jóváhagyta a 2019. évi költségvetést. A számadás és a költségvetés megtekinthető a plébánián.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!

HIRDETÉS, 2019. február 3.

MA ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP VAN.

Február 5-én (kedden) Szent Ágota szűz és vértanúról, 6 – án (szerdán) MIKI SZENT PÁL és JAPÁN VÉRTANÚTÁRSAIRÓL emlékezünk meg.

Február 5 – én kedden, 17 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz (Hatvan, Kossuth tér 12). A beszélgetés témája: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas”… Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Február 6 – án, szerda este 18 órától TESTÜLETI ÜLÉS lesz a plébánián.  Az ülés témája: a 2018. évi számadás és a 2019. évi költségvetés megbeszélése. Kérjük a Testületi Tagok megjelenését!

Csütörtökön 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 4. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. február 3.

HIRDETÉS, 2019. január 27.

MA ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP VAN.

Január 28–án (hétfőn) Aquinói Szent Tamásról, 31 – én (csütörtökön) Bosco Szent Jánosról, február 2 – án (szombaton) Urunk bemutatásáról emlékezik meg az Egyház.

Csütörtök este 17 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a 3. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, csak este 18 órakor lesz szentmise!  Az esti szentmisén lesz a gyertyaszentelés és az elsőáldozók bemutatása. Gyertyát mindenki hozzon magával!

A jövő vasárnap, Szent Balázs püspökre emlékezve, a szentmisék végén Balázs áldásban lehet részesülni!

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANGI BÁLT előkészítették, megrendezték. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek! Ez az összejövetel is szép jele volt, a közösségünk megmaradásának, összekovácsolódásának. A gondjainkban, bajainkban az együttlét öröme volt az, amely megmutatta, nem vagyunk egyedül. Tudtunk örülni egymásnak.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. január 27.

HIRDETÉS, 2019. január 6.

Ma URUNK MEGJELENÉSÉNEK, VÍZKERESZT ünnepe van.

Január 8 – án kedden este 5 órától BIBLIAÓRA lesz azoknak, akik többet szeretnének tudni a hitünkről, emberi életünkről. A beszélgetés a Hatvany Lajos Múzeumban lesz, (Hatvan, Kossuth tér 12.) A beszélgetés témája: Az irgalmas szívű ember áldott lesz… Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Csütörtökön este 5 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk (a KARÁCSONYI ZSOLOZSMA IMAFÜZETÉBŐL), majd SZENTMISÉT tartunk.

Az elsőáldozók szüleinek tartunk megbeszélést 2019. január 13 – án, a jövő vasárnap, a 9 órai szentmise után a templomban.  Kérjük a szülőket, vegyenek részt a megbeszélésen!

Január 13 – án, vasárnap este 17 órától - 17: 45 óráig FATIMAI IMAÓRA LESZ, melyet az Imacsoport tart.

Bővebben: HIRDETÉS, 2019. január 6.