HIRDETÉS, 2018. július 1.

MA ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP VAN.

Minden évben megtartjuk a péterfillérek gyűjtését. Idén a mai vasárnap gyűjtünk a szentmiséken a Szentatya karitatív tevékenységére. Adományainkat a jó Isten fizesse többszörösen vissza!

Július 2 – án hétfőn: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (Sarlós Boldogasszonyról), 3 – án kedden: SZENT TAMÁS APOSTOLRÓL emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke.  Vegyünk részt a szentmisén, és végezzük el a szentgyónásunkat. Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!