Heti hírlevél - 2019. június 9.

MA PÜNKÖSD VASÁRNAP VAN.

Pünkösdhétfőn, Szűz Máriáról, az Egyház Anyjáról emlékezünk meg. Ezen a napon csak reggel 7 órakor lesz szentmise!

Június 11 – én, kedden: Szent Barnabás apostolról, június 13 – án, csütörtökön: Jézus Krisztus örök főpapról emlékezünk meg.

Csütörtökön du. 17.30 órától LILIOM SZENTELÉST tartunk, megáldjuk a gyermekeket, édesanyákat, nagymamákat, majd 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 2. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Június 15 – én szombaton, de. 10 órakor lesz az első áldozók gyóntatása, 10:30 órától pedig a szülők, családtagok, keresztszülők gyóntatása.

Az első áldozás június 16 – án a jövő vasárnap, délelőtt 9 órakor lesz a templomban.

Június 23 - án, vasárnap, ÚRNAPJA, Jézus szent Testének és Vérének lesz az ünnepe. Az ünnepi szentmise délelőtt 9 órakor kezdődik, majd körmenet  lesz . EZEN A NAPON a de. 11 órai szentmise a körmenet miatt elmarad!

Az úrnapi körmenet a szokott útvonalon fog elhaladni. Az első oltárt a képviselőtestület és családtagjaik készítik, a másodikat az énekkar, a harmadikat a hittanos gyermekek és szüleik, a negyediket az imacsoport tagjai készítsék el. Kérjük az idén és az elmúlt évek elsőáldozóit, minden lányt, a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt, hogy gyűjtsenek virágszirmokat, amit szórni fognak az Oltáriszentség előtt. Kérjük a fiúkat is, hogy jöjjenek majd be a sekrestyébe és vegyék fel az első áldozási albát, és ők így jönnek a ministránsokkal együtt. Aki szereti Jézust, vegyen részt az úrnapi ünnepen, körmeneten.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!