Heti hírlevél - 2019. június 16.

MA SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP VAN.

Imádkozzunk az Elsőáldozókért, szüleikért, családtagjaikért!

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (a 3. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Június 21 – én pénteken Gonzága Szent Alajosról emlékezünk meg.

Június 22 - én, szombaton 10 órakor, a váci Székesegyházban szentmise keretében Beer Miklós váci megyéspüspök áldozópappá szenteli Bógár Zsolt diakónust. A szertartás során Hugyecz Balázst, Ondi Alexet átmeneti diakónussá, valamint Szabad Attilát állandó diakónussá szenteli. Imádkozzunk értük!

Június 23 - án, vasárnap, ÚRNAPJA, Jézus szent Testének és Vérének lesz az ünnepe. Az ünnepi szentmise délelőtt 9 órakor kezdődik, majd körmenet  lesz . EZEN A NAPON a de. 11 órai szentmise a körmenet miatt elmarad!

Az úrnapi körmenet a szokott útvonalon fog elhaladni. Az első oltárt a képviselőtestület és családtagjaik készítik, a másodikat az énekkar, a harmadikat a hittanos gyermekek és szüleik, a negyediket az imacsoport tagjai készítsék el. Kérjük az idén és az elmúlt évek elsőáldozóit, minden lányt, a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt, hogy gyűjtsenek virágszirmokat, amit szórni fognak az Oltáriszentség előtt. Kérjük a fiúkat is, hogy jöjjenek majd be a sekrestyébe és vegyék fel az első áldozási albát, és ők így jönnek a ministránsokkal együtt. Aki szereti Jézust, vegyen részt az úrnapi ünnepen, körmeneten.

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!