Heti hírlevél - 2019. június 30.

MA ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP VAN.

Minden évben megtartjuk a péterfillérek gyűjtését. Idén a mai vasárnap gyűjtünk a szentmiséken a Szentatya karitatív tevékenységére.  Adományainkat a jó Isten fizesse többszörösen vissza!

Július 2 – án kedden: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (Sarlós Boldogasszonyról), 3 – án szerdán: SZENT TAMÁS APOSTOLRÓL emlékezünk meg.

Csütörtökön 18 órától SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk, ZSOLOZSMÁT imádkozunk, (az 1. hét zsolozsmájának imafüzetéből) majd SZENTMISE lesz.

Pénteken lesz a hónap első pénteke. Vegyünk részt a szentmisén, és végezzük el a szentgyónásunkat.  Gondoljunk Jézusra, aki életével fizetett a szabadságunkért.

Hálásan köszönjük az úrnapi oltárok elkészítését. Köszönjük minden kedves testvérünknek az ünnepen való részvételt is.

Köszönjük a Képviselő Testület tagjainak és mindazok munkáját, akik szebbé tették az elmúlt félév ünnepeit!  Gondolunk itt még a sekrestyés úrra, karnagy úrra, énekkarra, az akolitusokra, ministránsokra, a díszítő, és a templomtakarító testvérekre is. Köszönjük, mindazoknak a híveknek, akik segítettek! Köszönjük a segítségét az első áldozók szüleinek, külön azoknak, akik időt és fáradságot nem kímélve segítettek az első áldozás megrendezésében. Köszönjük, mindazoknak a híveknek, akik ebben a félévben befizették már az Egyházi hozzájárulásukat. Akik eddig még nem fizették be a hozzájárulásukat, kérjük tisztelettel a befizetést!

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén, Kókán rendezték meg a XV. Váci Egyházmegyei Találkozót.  Az egyházmegye nagyon sok plébániájáról közel ezren vettek részt az egész napos rendezvényen. A délelőtti előadásokat délután szentségimádás követte. A találkozó püspöki szentmisével zárult. Jövőre Vác ad otthont a XVI. Váci Egyházmegyei Találkozónak. Részletes beszámoló ITT!

Isten éltesse közösségünk minden tagját, aki ma, vagy a héten fogja ünnepelni születés, vagy névnapját!    Isten áldását és jó egészséget kívánunk nekik!