Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

A Szent Mónika Imaközösség"Azt is mondom nektek: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni Mennyei Atyámtól "
Mt 18,19
A Szent Mónika közösség megalakulásának története:
Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette “Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?”
Válaszul elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján,
amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is elmondják imájukat.
A templomunkban működő Szent Mónika Közösség tagjai 2002. szeptember 27-től minden hónap 27én télen 17 nyáron 18 órától együtt imádkoznak gyermekeinkért, családjainkért.
A hónap utolsó vasárnapján szentmise van az imaközösség szándékaira.
A hatvani Szent Adalbert templomban Szent Mónika Közösség 2002. augusztus 27-én alakult.
A közösségünk megalakulását még egyengette Jancsó Imre atya, aki már 16 éve folyamatosan segítette a gyóntatószékből
a hozzá forduló aggódó anyukákat. Most,ennyi idő elteltével köszönetet mondunk neki azért, hogy akkor
felkarolt bennünket. Az első összejövetelünkkor jelen volt Róna Gábor atya, a Szent Mónika közösségek országos vezetője is.
A környező településekről, Hortról, Ecsédről, Boldogról is eljöttek az asszonyok, és azóta ezeken a helyeken is alakultak Szent Mónika közösségek.
Tagjaink között jelen vannak a felnőtt gyermekeikért és unokáikért imádkozó nagymamák, dédinagymamák, de a fiatalabb korosztály is képviselteti magát.
Sokat imádkozunk kereszt- és lelki gyermekeinkért, akik nem test szerint gyermekeink, de lelkiekben, Isten előtt gyermekeinkké fogadtuk őket,és így felelősséggel tartozunk értük.
Átérezzük a gyermekeinkért való imádság fokosságát, ismerjük a közösségben végzett ima hatékonyságát, hisz Jézus mondta:
"„...ha ketten közületek valamiben egyetértenek földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük" (MT 18,19)
Milyen imádságot hallgatna meg Isten, ha nem az édesanyák gyermekeikért való könyörgését?
Azokért imádkozunk akiket az Istentől ajándékként kaptunk, legdrágábbak nekünk ezen a földön.
Az édesanya feladata, hogy megtanítsa gyermekét az Isten és az emberek szeretetét kiesdeni gyermeke számára a kegyelmet.
Imádkozni érte éjjel és nappal, örömben, és ha bajban van a gyermeke.
Soha nem szabad belefáradni az imádságba! Nemcsak saját gyermekeinkért imádkozunk, hanem minden édesanya gyermekéért, és azokért a gyermekekért is, akik család nélkül nőnek fel.

 

A Szent Mónika közösség napi imája

MENNYEI ATYÁNK,
Minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS!
Kérlek növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk:
SEGÍTS MINKET URUNK,
Hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
Hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
Hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
Hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
Hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
Hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre,azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
Hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
Hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
Hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
Hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
Hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
Hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon ........gyermekért, ........

KÖNYÖRÖGJÜNK!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk, szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Amen.

 

­